nieuws

Schuldbekentenis terzijde geschoven

Een werkneemster wordt verdacht van diefstal. In een gesprek met onder andere de bedrijfsrecherche tekent zij een schuldbekentenis van 115.500 euro voor de terugbetaling van de gestolen goederen. Maar de rechtbank vindt dat de werkneemster daar niet aan gebonden is, omdat de werkgever misbruik heeft gemaakt van de omstandigheden.

Een werkneemster werkt sinds 2008 als verkoopster bij een warenhuisketen. In september 2010 wordt een onderzoek ingesteld, omdat zij wordt verdacht van diefstal van kleding uit de magazijnen. Om dit vast te stellen zijn onder meer camera's opgehangen in de magazijnen van twee vestigingen.
De verkoopster wordt met deze diefstal geconfronteerd in een gesprek met de bedrijfsleider en een medewerker van de bedrijfsrecherche. In dit 15 minuten durende gesprek heeft zij de diefstallen bekend. Aan de hand van haar verklaringen wordt berekend voor welk bedrag zij goederen heeft weggenomen. Het schadebedrag is 115.500 euro. Dit wordt vastgelegd in een schuldbekentenis, waarin de werkneemster ook verklaart dat zij het schadebedrag middels inhouding op haar salaris of anders door middel van een betalingsregeling zal terug betalen. De verklaring wordt door de bedrijfsrechercheur direct uitgetypt en de drie A4-tjes worden geprint en kort na het gesprek door de drie partijen ondertekend.
De werkneemster wordt nog dezelfde dag geschorst en kort daarop ontslagen. De werkgever heeft bij de politie aangifte gedaan van diefstal en vordert vervolgens bij de civiele rechter veroordeling van de werkneemster om het schadebedrag te voldoen. De werkgever beroept zich daarbij op de ondertekende schuldbekentenis. De werkneemster stelt echter dat er sprake is van misbruik van omstandigheden, omdat zij niet goed besefte wat zij deed toen zij de schuldbekentenis met de verklaring tot de betaling van de schadevergoeding ondertekende.

Misbruik omstandigheden
De rechtbank is van oordeel dat het de werkgever kan worden aangerekend dat hij de werkneemster – op korte termijn na haar bekentenis van de diefstal – ook een schuldbekentenis van 115.500 euro heeft laten ondertekenen voor de schadevergoeding. De manier waarop de schuldbekentenis was opgesteld, heeft verstrekkende gevolgen voor de werkneemster. Het had dan ook op de weg van werkgever gelegen om de werkneemster te informeren over de gevolgen van het ondertekenen van de schuldbekentenis. Dat is kennelijk niet gedaan.
Volgens de rechtbank mag aangenomen worden dat de werkneemster door ondertekening van de schuldbekentenis een voor haar nadelige beslissing heeft genomen, die zij bij een voor een dergelijke beslissing normaal te achten voorbereiding niet zou hebben genomen. De werkgever had dan ook moeten begrijpen dat de werkneemster niet zou hebben ingestemd met het schadebedrag, wanneer zij de tijd had gekregen zich te beraden en advies in te winnen.
De rechtbank komt dan ook tot het oordeel, dat er sprake is van misbruik van omstandigheden van de kant van de werkgever. Daarom wordt de vordering van de werkgever om de werkneemster te veroordelen tot betaling van het schadebedrag van 115.500 euro afgewezen.

Aantekening
Er is sprake van misbruik van omstandigheden als de werkgever wist of had moeten begrijpen dat de werkneemster door bijzondere omstandigheden bewogen werd om in te stemmen met een schuldbekentenis van 115.500 euro en de werkgever ook nog eens de instemming van de werkneemster bevorderde terwijl hij wist of had moeten begrijpen dat het beter was haar daar van te weerhouden.
Of anders gezegd: de werkgever had de werkneemster van te voren beter moeten informeren over de gevolgen van het onderteken van de schuldbekentenis en haar ook wat meer bedenktijd moeten gunnen.

Rechtbank Amsterdam, 23 februari 2012, LJN: BV3669

Mr. ing. R.O.B. Poort is jurist en veiligheidskundige (www.bureaupoort.nl/). Deze column is verschenen in Security Management nummer 4 april 2012.

Reageer op dit artikel