nieuws

Reiskostencheck op website ANWB

Geen categorie

De ANWB heeft een reiskostencheck, waarmee forensen kunnen uitrekenen hoeveel euro zij er volgend jaar op achteruitgaan. Vanaf dan wordt er loonbelasting geheven over de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer, zoals is afgesproken in het Lenteakkoord.

Ecorys heeft in opdracht van de ANWB berekeningen uitgevoerd rond de mogelijke afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Er zijn berekeningen gemaakt voor zowel gebruikers van privéauto's, als voor mensen die met de trein naar hun werk reizen. Uit de berekeningen blijkt dat beide groepen – privéautogebruikers en treinreizigers – aanzienlijke nadelige financiële gevolgen zullen ondervinden als de afschaffing daadwerkelijk en ongewijzigd zal worden doorgevoerd.

Rekenvoorbeelden tonen aan dat een werknemer die 23 kilometer van zijn werk woont, met een modaal inkomen en met zijn eigen auto naar het werk rijdt, dreigt er jaarlijks €786 op achteruit te gaan. Een werknemer die 38 kilometer van zijn werk woont, met een modaal inkomen, en deze afstand met de trein aflegt, dreigt er jaarlijks €845 op achteruit te gaan.

Klik hier voor de reiskostencheck.

Reageer op dit artikel