nieuws

Slecht betaalgedrag blijft hardnekkig probleem

Geen categorie

Meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven constateert een verslechtering van de liquiditeit door achterstallige betalingen en de aanhoudende recessie. Dat blijkt uit de European Payment Index (EPI), het jaarlijks onderzoek van Intrum Justitia naar trends en ontwikkelingen in betaalgedrag in 28 Europese landen.

Van de ondervraagden gaf 86 procent als belangrijkste argument dat hun klanten financiële problemen hebben. Slecht betaalgedrag is en blijft een hardnekkig probleem. Klein lichtpuntje is dat het afgelopen jaar debiteuren gemiddeld wel iets sneller hun rekeningen betaalden. In 2011 werd 56 procent van de vorderingen binnen de termijn van dertig dagen voldaan; in 2010 was dat nog 55 procent. Van de debiteuren deed 34 procent er 31 tot 90 dagen over om rekeningen te betalen (vorig jaar 35 procent). In 11 procent van de gevallen duurde dat langer dan drie maanden (was 10 procent).

Verslechtering verwacht
Een derde van de ondernemers zegt dat slecht betaalgedrag en de duur van de recessie een rem op de bedrijfsgroei veroorzaakt. Bijna de helft (41 procent) verwacht dat deze situatie het komende jaar zal verslechteren. Voornaamste oorzaak voor het late betalen van klanten is volgens 86 procent van de financieel-directeuren van de ondervraagde ondernemingen ‘financiële problemen'. In ruim driekwart van de gevallen wordt er volgens hen opzettelijk te laat betaald.

Kredietwaardigheid checken
Edwin Prevoo, directeur Intrum Justitia, pleit voor een actiever en efficiënter creditmanagementbeleid van ondernemingen. ‘Potentiële klanten moeten al aan de voordeur goed worden gecheckt op hun kredietwaardigheid. Daarnaast moet de betaalmethode beter worden afgestemd op het betaalgedrag.'

Rol van de overheid
De overheid speelt een belangrijke rol als het gaat om de aanpak van slecht betalingsgedrag. Prevoo: ‘De overheid moet met krachtige nationale wetgeving komen die verbetering van het betalingsgedrag afdwingt aan de hand van wettelijke rentepercentages. Bijna de helft van de ondernemers geeft dan ook in het onderzoek aan dat de overheid te weinig doet om ondernemers te beschermen tegen de risico's van (te) late betaling. Dergelijke wetgeving zou een goede oplossing zijn. In Scandinavië is al aangetoond dat die absoluut effect heeft.'

Vicieuze cirkel doorbreken
‘Op tijd betalen kan de vicieuze cirkel doorbreken waarin we met elkaar zijn beland,' legt Prevoo uit. ‘Ondernemers hebben te maken met klanten die hun rekeningen te laat betalen. Daardoor gaan ze zelf vaak ook weer te laat betalen. Op deze manier creëren we een impasse die slecht is voor de economie en de schatkist. Het totaal aantal afschrijvingen bereikte afgelopen jaar een recordniveau van € 340 miljard. Dat bedrag verhoudt zich tot de totale schuld van Griekenland.

Reageer op dit artikel