nieuws

Studiekosten wel of niet terug betalen

Geen categorie

Het is een bekende regeling. Studeren op kosten van de werkgever, maar al of niet in zijn geheel terug betalen bij voortijdig vertrek. In dit geval is er een ontbindende clausule bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Toch probeert de werkgever alsnog de kosten op de werknemer te verhalen. Dat is vragen om moeilijkheden.

Een werknemer treedt in dienst bij een accountantsbureau. Wanneer zij de arbeidsovereenkomst aangaan, wordt afgesproken dat de studieschuld van de werknemer wordt overgenomen en dat de kosten die verbonden zijn aan de voortzetting van de opleiding ook voor rekening van de werkgever komen. Het accountantsbureau heeft een arbeidsreglement opgesteld dat de werknemers verplicht stelt om bijscholingscursussen te volgen. De kosten van bijscholing worden door de werkgever gedragen. Wel is er een beding. Zo moet een werknemer studiekosten terugbetalen als hij tijdens de studie of binnen een jaar na het voltooien van de studie een andere baan vindt buiten het bedrijf. Ook wanneer er een dringende reden is om een werknemer te ontslaan, moet de werknemer zijn studiekosten terugbetalen.

Beëindiging contract
De werknemer in kwestie krijgt in september 2010 bericht van zijn opleider dat er een aantal facturen openstaat. Nogal verrast wil de werknemer weten waarover het gaat en wacht hij nadere berichtgeving af. In oktober is het de werknemer duidelijk welke betalingen door de opleider zijn ontvangen en welke niet zijn ontvangen.

De werkgever en werknemer komen ondertussen een beëindigingsovereenkomst overeen. Er is geen sprake van een dringende reden. De arbeidsovereenkomst wordt per 31 december 2010 beëindigd en in de overeenkomst wordt onder andere schriftelijk opgenomen dat de werknemer niet gebonden is aan het artikel in het arbeidsreglement betreffende de terugbetaling van de studiekosten.

Werknemer krijgt de rekening
Toch blijft er een rekening open staan die de opleider op de werknemer verhaalt. De werknemer sleept daarop zijn ex-werkgever voor het gerecht en vordert het bedrag dat hij aan de opleider moet betalen, vermeerderd met de wettelijke rente en de kosten van het incassobureau. Ook wil de werknemer veroordeling van zijn werkgever in de proceskosten. Volgens de werknemer bestaat voor hem geen verplichting om de kosten van de cursussen terug te betalen. De werknemer heeft vermogensschade geleden, omdat er los van het te betalen bedrag aan de opleider, ook nog eens extra kosten zijn bijgekomen.

De werkgever verweert zich door te melden dat er in november 2010 geen verdere terugbetalingsverplichting zou zijn voor de op dat moment door de werkgever betaalde rekeningen. Er was op dat moment sprake van wederzijdse finale kwijting. De werknemer had moeten zeggen dat er nog facturen niet betaald waren. Verder merkt de werkgever op dat de werknemer cursussen had gevolgd die niet waren voorgeschreven en dus niet onder de betalingsverplichting vielen. Tenslotte vindt de werkgever kort gezegd dat de incassokosten en de rente niet aan hem te wijten vallen.

Uitspraak kantonrechter
Er is volgens de kantonrechter overeenstemming over de afspraak betreffende de studieregeling. De kosten van de studie worden gedragen door de werkgever. Uit een overzicht van openstaande facturen blijkt dat alle facturen dateren voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever had kunnen weten dat er nog openstaande facturen bij de opleider stonden. De facturen gingen niet naar de werknemer, maar rechtstreeks naar de werkgever. Bovendien had het accountantskantoor tijdens de bespreking met de werknemer betreffende de beëindiging volgens de kantonrechter ook deze openstaande facturen te berde moeten brengen. Daar wist de werkgever van.

Het feit dat de werkgever vond dat de cursussen niet waren voorgeschreven, maakt op de rechter geen indruk. De werkgever had bij de aanstelling gezegd dat het de kosten van de opleider zou vergoeden. De kantonrechter oordeelt dan ook dat de werkgever de openstaande facturen alsmede de extra kosten die het met zich meebracht, moet betalen en veroordeelt de werkgever daarop in de kosten van het geding.

Uitspraak: Rechtbank Haarlem, 7 maart 2012

Bron: Praktijkgids Arbeidsrecht

Reageer op dit artikel