nieuws

Van Zanten ziet voordelen aanpassing pgb

Geen categorie

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) denkt dat heel veel mensen die nu nog een beroep doen op het potje met geld om zelf zorg te regelen (persoons gebonden budget, pgb) zullen afvallen door de nieuwe afspraken. Ze spreekt van verstandige maatregelen die op sommige plekken nog wel pijn zullen doen. De bewindsvrouw vindt het […]

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) denkt dat heel veel mensen die nu nog een beroep doen op het potje met geld om zelf zorg te regelen (persoons gebonden budget, pgb) zullen afvallen door de nieuwe afspraken. Ze spreekt van verstandige maatregelen die op sommige plekken nog wel pijn zullen doen.

De bewindsvrouw vindt het belangrijk dat niemand het geld meer zomaar op de rekening krijgt, maar dat een zorgplan moet worden ingediend. Ook ziet ze het als winst dat nieuwe pgb-aanvragers eerst een jaar zorg in natura krijgen en dat pas daarna wordt bekeken of voor verdere zorg een pgb nodig is. Voor gehandicapte en chronisch zieken bij wie duidelijk is dat ze langdurig zorg nodig zullen hebben, geldt deze regel niet.

Ook zou de door Veldhuijzen van Zanten ingestelde vergoedingsregeling voor mensen die meer dan 10 uur zorg nodig hebben, vervallen. Mensen die alleen begeleiding nodig hebben en geen zorg, moeten voortaan wel minstens 10 uur begeleiding hebben om voor een pgb in aanmerking te komen. De vijf partijen hebben verder afgesproken om in 2013 en 2014 15 miljoen euro extra uit te trekken voor de aanpak van fraude met het pgb.

Reageer op dit artikel