nieuws

VGN: gehandicaptenzorg zwaar getroffen door begrotingsakkoord

Geen categorie

Als gevolg van het Begrotingsakkoord zullen in de gehandicaptenzorg 4.000 banen verdwijnen. Daarvoor waarschuwt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) in een reactie op het akkoord aan de Tweede Kamer. Het banenverlies is het resultaat van het schrappen van de zogeheten Agema-middelen voor de gehandicaptenzorg. Verder dreigt de halvering van vervoerskosten voor de dagbesteding de kwaliteit […]

Als gevolg van het Begrotingsakkoord zullen in de gehandicaptenzorg 4.000 banen verdwijnen. Daarvoor waarschuwt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) in een reactie op het akkoord aan de Tweede Kamer. Het banenverlies is het resultaat van het schrappen van de zogeheten Agema-middelen voor de gehandicaptenzorg. Verder dreigt de halvering van vervoerskosten voor de dagbesteding de kwaliteit van leven voor 40.000 cliënten ernstig te verminderen. Ook de afschaffing van de fiscale vrijstelling voor woon-werkverkeer treft de gehandicaptenzorg zwaar.

Volgens het Begrotingsakkoord verdwijnen voor de gehandicaptenzorg de zogeheten Agema-middelen, de verhoging van de ZZP-tarieven om 4.000 extra banen te bekostigen. Dit is in strijd met het convenant Investeringen Langdurige Zorg dat de VGN september 2011 gesloten heeft met de staatssecretaris om de zorg toekomstbestendig te houden. De VGN vindt dit onbegrijpelijk: de overheid toont zich hiermee een onbetrouwbare partner. De middelen zijn structureel toegekend en hiermee zijn extra medewerkers aangetrokken en opgeleid. Het terugdraaien van de Agema-middelen gaat ten koste van de zorg (minder handen aan het bed) en medewerkers moeten weer worden ontslagen.

Bezuiniging vervoerskosten dagbesteding
Op de vervoerskosten voor dagbesteding wordt in de gehandicaptenzorg zo'n € 75 miljoen bezuinigd. In plaats van de huidige € 16 vergoeding, die volgens recent onderzoek van NZa en PWC kostendekkend is, wordt slechts € 8 per retour betaald.

Hiermee ontbreken de middelen om zo'n 40.000 intra- of extramuraal wonende cliënten naar de dagbesteding van hun keuze te vervoeren. Dit houdt een beperking van de keuzevrijheid van de cliënten in en een verschraling van de dagbestedingsmogelijkheden.

Woon-werkverkeer
De gehandicaptenzorg wordt extra zwaar getroffen door de afschaffing van de fiscale vrijstelling voor woon-werkverkeer. Medewerkers werken vaak korte, gebroken diensten op wisselende locaties over meerdere dagen per week. En in de gehandicaptenzorg bestaat niet de mogelijkheid thuis te werken. Met de voorgenomen maatregel neemt daarom juist voor medewerkers in de gehandicaptenzorg het besteedbare inkomen sterk af. De VGN vreest voor de gevolgen op de arbeidsmarkt in de gehandicaptenzorg.

Reageer op dit artikel