nieuws

Voorstel Wet uitstel van betaling exitheffingen naar Kamer

Geen categorie

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft het wetsvoorstel ‘Wet uitstel van betaling exitheffingen' naar de Tweede Kamer gezonden. Dit wetsvoorstel regelt dat onder voorwaarden niet direct afgerekend hoeft te worden over (fiscale) reserves en meerwaarden in vermogensbestanddelen die in Nederland binnen ondernemingsverband of bij het behalen van een resultaat uit een werkzaamheid werden gebruikt en nu worden gebruikt bij voortzetting van genoemde activiteiten in een EU/EER-land.

Afrekening vindt dan pas plaats op het tijdstip waarop het voordeel wordt gerealiseerd (bij verkoop of via afschrijving). Een uitstel van betaling is ook mogelijk bij een bedrijfsfusie, een juridische fusie of een juridische splitsing waarbij vermogensbestanddelen worden overgebracht naar het buitenland.

Bankgarantie
Naast de keuze tussen direct afrekenen of uitstel van betaling bestaat ook nog de keuze om de belastingaanslag (met exitheffingen) in tien jaarlijkse termijnen te betalen. Voor het uitstel van betaling moet men wel zekerheden stellen zoals onder meer een bankgarantie of het vestigen van een hypotheekrecht op onroerende zaken ten gunste van de Nederlandse fiscus. Het wetsvoorstel treedt op 1 januari 2013 in werking en heeft terugwerkende kracht tot en met 29 november 2011.

Reageer op dit artikel