nieuws

Voorstel wijziging Arbeidstijdenwet

Geen categorie

Met dit wijzigingsvoorstel worden enkele begrippen die reeds in de Arbeidstijdenwet zijn opgenomen alsnog gedefinieerd. Het gaat om de begrippen 'arbeidstijd' en 'rusttijd'.

De directe aanleiding voor deze wijziging is een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de zaak Mandemakers. In deze zaak, waar een bestuurlijke boete was opgelegd wegens overtredingen van arbeids- en rusttijdenbepalingen uit de Atw, oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak, dat de Atw via de begrippen 'werkgever' en 'werknemer' voor het opleggen van boeten geen rechtszekere definitie kent van het begrip 'arbeidstijd'.

Bekijk hier het Voorstel van wet wijziging Arbeidstijdenwet (pdf)

Bekijk hier het Advies Raad van State wijziging Arbeidstijdenwet (pdf)

Bekijk hier een Nader rapport wijziging Arbeidstijdenwet (pdf)

Bron: Rijksoverheid

Reageer op dit artikel