nieuws

Waar komen goede ideeën vandaan?

Geen categorie

Uitvindingen of nieuwe wetenschappelijke inzichten die gelijktijdig en onafhankelijk van elkaar opduiken: kwestie van toeval ? Of is het onvermijdelijk? Er is al veel onderzoek naar gedaan.

Het is beslist geen gevolg van eenvoudige informatie-uitwisseling of hyperconcurrentie waar de moderne tijden om bekend staan. Al in 1922  kwamen William Ogburn en Dorothy Thomas (Columbia University) met een studie over 148 parallelle ontdekkingen. Ze noemen onder andere de differentiaalrekening, de telefoon, de telegraaf, de fotografie en de theorie van de natuurlijke selectie als voorbeelden van uitvindingen of ontdekkingen waarvan meerdere personen de eer claimen de eerste te zijn geweest. Er hoeft maar aan drie voorwaarden te worden voldaan: er wacht een al dan niet urgent probleem op een oplossing, er is een druk of verlangen dat probleem aan te pakken en de cultuur is erop voorbereid (er zijn ondersteunende technologieën of inzichten). Convergeren deze drie dan is een doorbraak onvermijdelijk. 

Later in 1960 nuanceerde de antropoloog en historicus Tertius Chandler (Berkeley) de conclusies van Ogburn en Thomas op basis van dezelfde 148 gevallen. Want in al die gevallen (op twee na) is er sprake van één enkele ontdekker of uitvinder. Zowel Charles Darwin als Alfred Wallace bijvoorbeeld kwamen op de theorie van natuurlijke selectie na kennisneming van Thomas Malthus' ideeën over economische groei en bevolkingsgroei. M.a.w. deze Malthus is de echte en enige geestelijk vader van de evolutietheorie. 

Een andere historische overzichtsstudie maar dan met een meer statistische invalshoek is van Dean Simonton, psycholoog aan de Universiteit van Californië (1978). Op basis van de normale Poisson-verdeling concludeert hij dat het statistisch mogelijk is dat meer dan één ontdekker van hetzelfde fenomeen tegelijkertijd kunnen bestaan. Net zoals het statistisch mogelijk is dat er binnen één week twee (of meer) Lotto-winnaars kunnen zijn. 

Welk perspectief geeft dit alles ons op innovatie? Steven Johnson heeft waarschijnlijk een punt in zijn recente boek ‘Where Good Ideas Come From'. Johnson stelt dat net als in biologische systemen nieuwe ideeën zich alleen in kleine incrementele stappen uit voorgaande ideeën kunnen ontwikkelen. Het is een belangrijk inzicht omdat indien we begrijpen wat er allemaal nodig is om tot een doorbraak te komen, we dan het hele proces van innovatie efficiënt en effectief kunnen organiseren. 

'Where Good Ideas Come From. The Seven Patterns Of Innovation', door Steven Johnson. ISBN 9780141033402
http://www.ted.com/talks/steven_johnson_where_good_ideas_come_from.html 
Kijk ook op innotown.com.

(bron: Fastcompany.com).

Reageer op dit artikel