nieuws

Werkgeversvereniging bezorgd over stijging lonen

Geen categorie

In april overeengekomen nieuwe cao's kennen een loonstijging van 1,8 procent. Dat is aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van alle cao's van 2012 (1,6 procent). Dat blijkt uit cijfers van werkgeversvereniging AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van het Nederlandse bedrijfsleven. De vereniging is bezorgd over de opwaartse loonontwikkeling.

‘Ook op dit ogenblik wordt door vakbonden nog 2,5 procent gevraagd', zegt de AWVN. ‘De opgaande loonlijn strookt niet met de grote economische onzekerheden van dit ogenblik. De Nederlandse economie is kwetsbaar. Een loongolf kan desastreus zijn voor de concurrentiepositie van bedrijven.'

‘Nu door de pijn heen bijten'
AWVN onderkent dat het Haagse bezuinigingspakket ten koste gaat van de koopkracht van velen, maar roept de vakbonden op mee te doen in een gezamenlijke aanpak van de economische problemen. ‘Nu door de pijn heen bijten, betekent een sterke concurrentiepositie en daarmee voldoende en hoogwaardige werkgelegenheid op termijn.'

‘Grote plaatje goed voor Nederland'
AWVN roept ook de eigen achterban op de nadelige effecten van het begrotingsakkoord op de eigen situatie voor lief te nemen. Onder andere gaat het dan om de eerste zes maanden ww die voor rekening van de werkgever komt. ‘Voor iedereen zit er wel iets vervelends in, maar het grote plaatje is goed voor Nederland.'

Duurzame inzetbaarheid
Er is ook een lichtpuntje in het cao-seizoen 2012: in de cao-besprekingen blijft duurzame inzetbaarheid een belangrijke rol spelen. Het gaat daarbij om concrete afspraken rond scholing, oudere werknemers, diversiteit en vitaliteit van werknemers. In zeven van de tien nieuwe cao´s worden dergelijke afspraken gemaakt.

Reageer op dit artikel