nieuws

Wijziging Wmo in strijd met Europese wetgeving

Geen categorie

Het kabinet vindt dat de onlangs door de Eerste- en Tweede Kamer aangenomen wetswijziging van de Wmo in strijd is met de Europese wetgeving. De ministerraad heeft de wijziging daarom voorgelegd aan de Europese Commissie. Het is bijzonder dat een wetswijziging die al door beide kamers is bekrachtigd door het kabinet wordt voorgelegd aan de […]

Het kabinet vindt dat de onlangs door de Eerste- en Tweede Kamer aangenomen wetswijziging van de Wmo in strijd is met de Europese wetgeving. De ministerraad heeft de wijziging daarom voorgelegd aan de Europese Commissie.

Het is bijzonder dat een wetswijziging die al door beide kamers is bekrachtigd door het kabinet wordt voorgelegd aan de Europese Commissie. Het kabinet zegt twee tegenstrijdige standpunten te hebben over de wijziging. De wijzigingen zijn afkomstig van SP-kamerlid Renske Leijten. Een onderdeel is dat gemeenteraden voortaan een minimumtarief voor huishoudelijke hulp kunnen vaststellen. Het kabinet heeft vooral problemen met het tweede onderdeel van de wijziging. Dat is de regel dat huishoudelijke hulp niet meer Europees aanbesteed hoeft te worden. Kamerlid Leijten noemde de situatie op Radio 1 absurd en zij beraadt zich op mogelijke stappen. "De hele gang van zaken is ongrondwettelijk. We hebben maar liefst twee jaar gedebatteerd over deze wijzigingen, zowel in de Eerste als de Tweede Kamer." Wanneer de commissie een oordeel velt, is afwachten.

Reageer op dit artikel