nieuws

Aandacht voor competenties verhoogt productiviteit

Geen categorie

Werknemers en werkgevers hebben er belang bij dat competenties van medewerkers optimaal worden benut. Maar herkennen van die competenties, en het scheppen van de randvoorwaarden waaronder deze optimaal kunnen worden benut vergt sociale innovatie.

Hierover handelt het artikel ‘Dansend naar meer productiviteit', geschreven door Sjiera de Vries in GIDS voor Personeelsmanagement nummer zes, 2012.

Om competenties van medewerkers optimaal te benutten moeten deze allereerst worden herkend. Dit vergt een open blik. En drempels moeten worden weggenomen zodat deze competenties kunnen worden benut.

Dit kunnen fysieke drempels zijn (een werkplek is niet toegankelijk voor rolstoelers), drempels in de bedrijfscultuur (durft een medewerker zich wel te uiten), of drempels in het functieprofiel (niet elke ICT'er is geschikt voor klantcontacten).

Het herkennen en benutten van de verscheidenheid aan competenties vereist een open manier van kijken naar mensen, naar functies en naar samenwerken. Aangaan van de dialoog, vertrouwen en betrokkenheid zijn essentieel. Want alleen dan worden passies van medewerkers ontdekt.

Innovatie door pluriformiteit
Teams waarvan medewerkers onderling verschillen in kennis, ervaring en denkstijlen zijn innovatiever dan gelijkvormige teams. Juist de verscheidenheid prikkelt het denken.

Daarnaast wordt het makkelijker om een verscheidenheid aan medewerkers op maat in te zetten  dan om mensen te zoeken die exact passen in de organisatie. Tenslotte betaalt het zoeken naar de juiste omstandigheden waarin medewerkers zich optimaal ontplooien zich ook uit in werkplezier: van de betreffende persoon, de directeur én de hr-manager.

Dit is een samenvatting van het artikel ‘Dansend naar meer productiviteit' in GIDS voor Personeelsmanagement nummer zes, 2012.

Reageer op dit artikel