nieuws

Aangiften met DigiNotar niet meer mogelijk vanaf 1 juli

Geen categorie

Staatssecretaris Weekers van Financiën wijzigt het Besluit openstelling elektronisch bestuurlijk verkeer met de Belastingdienst. Vanaf 1 juli 2012 is het niet meer mogelijk om via BAPI aangiftes in te dienen met een certificaat van DigiNotar. De Belastingdienst zal een foutmelding versturen aan indieners die vanaf die datum toch met DigiNotarcertificaten aangiftes indienen.

Naar aanleiding van het beveiligingsincident bij DigiNotar in het najaar van 2011, is de certificaatdienstverlening aan ondernemers en fiscaal dienstverleners voor het gebruik van BAPI in het voorjaar van 2012 overgenomen door KPN Corporate Market. Met het oog op de noodzakelijke waarborgen voor betrouwbaar en vertrouwelijk elektronisch verkeer ondersteunt de Belastingdienst vanaf 1 juli 2012 niet meer het gebruik van certificaten van DigiNotar voor het indienen van aangiftes via BAPI.

Reageer op dit artikel