nieuws

Aantal HR vacatures schiet omlaag

Geen categorie

Het aantal HR vacatures daalt in het tweede kwartaal van 2012 met 44% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De sterke groei van 30% die februari 2012 liet zien, blijkt een uitschieter, de algehele tendens is krimp.

Dit blijkt uit de analyse ‘Trends en ontwikkelingen op de HRM arbeidsmarkt, 2e kwartaal 2012' uitgevoerd door Yacht.

Michel Verdoold, competence director HRM bij Yacht, noemt de daling flink: ‘De economische en politieke onzekerheid heeft stevige gevolgen voor de vraag naar HR-professionals in Nederland. Er zijn minder nieuwe HR-banen en -functies en de krimp wordt versterkt doordat steeds minder HR-professionals van baan veranderen. In onzekere tijden blijft iedereen zitten waar hij of zij zit. De groei van het aantal vacatures in februari heeft helaas niet doorgezet. De spreekwoordelijke eerste zwaluw die we toen zagen bleek nog geen zomer te maken.'

HR hard getroffen
Waar HR 44% minder vacatures kent, is over de hele linie een daling te zien van 19%. HR wordt ruim twee keer zo hard geraakt als andere organisatiefuncties. De wegvallende vraag is te zien in alle branches. Energie en Telecom daalt het minst, de grootste daling is te zien bij de Overheid. Diezelfde Overheid liet vorig jaar ook al de grootste daling zien. De daling van het aantal vacatures wordt gelijkelijk verdeeld over uitvoerende en managementrollen.

Concurrentiepositie organisaties loopt gevaar
Het uithollen van de HR functie bedreigt de lange termijn concurrentiepositie van organisaties. Michel Verdoold: "Door de economische onzekerheid en snelle veranderingen door globalisatie en innovatie, is de wendbaarheid van een organisatie, dat wil zeggen de mate waarin een organisatie kan inspelen op veranderingen, van steeds groter belang. Vandaag de dag is het dé factor die bepaalt of je winnaar of verliezer bent. Uit ons wendbaarheidsonderzoek blijkt klip en klaar dat juist HR de sleutel tot succes in handen heeft, omdat wendbaarheid vooral bepaald wordt door toekomstgericht na te denken over welke kennis en mensen je als organisatie nodig hebt op zowel korte als lange termijn. Juist HR heeft daarom een rol als initiator en aanjager van het wendbaarder worden. Uitholling van de HR-functie bedreigt het toekomstperspectief en de concurrentiepositie van organisaties."

Blik vooruit
Uit onderzoek van Yacht blijkt dat 82% van de organisaties wendbaarheid hoog op de agenda heeft staan en dat 48% vindt dat wendbaarheid nog meer aandacht moet krijgen dan het nu al krijgt. Michel Verdoold: "Het is ontzettend moeilijk om in onzekere tijden vooruit te kijken, voorbij de waan van de dag. Voor organisaties is het echter onverminderd belangrijk om bij het zoeken naar kostenbesparingsmogelijkheden vooral de blik op de lange termijn te hebben. Zorg dat je niet bespaart op mensen of investeringen die je op lange termijn succes brengen. De HR-functie heeft een strategische rol waar het aankomt op kennisborging, strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid. Als dergelijke thema's onder druk komen te staan als gevolg van kostenbesparing binnen HR, komt het organisaties op lange termijn duur te staan. Zij verliezen het op factoren als aantrekkelijk werkgeverschap en krijgen met tekorten aan hoger opgeleid personeel en kennis te maken."

Claim directietijd voor lange termijn issues
Voor HR professionals is het zaak om ondanks de onverbiddelijke budgetten en besparingsprogramma's toch ruimte op de directieagenda te blijven claimen voor lange termijn issues. Michel Verdoold: ‘Of het nu gaat om bijvoorbeeld arbeidsmarktcommunicatie of leiderschapsontwikkeling, HR zal haar toegevoegde waarde op dergelijke terreinen moeten claimen om bestaansrecht te blijven afdwingen.'

Bron: Yacht.nl

Reageer op dit artikel