nieuws

Administratieve lasten ondernemers nemen af

Geen categorie

Sinds het einde van 2010 zijn ondernemers 950 miljoen euro minder kwijt aan het naleven van regels en het voldoen aan administratieve verplichtingen. Dat rapporteert minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) aan de Tweede Kamer.

Aan het eind van dit jaar ligt de administratieve lasten ruim 11 procent lager in vergelijking met 2010, meldt Verhagen. Dat betekent een besparing van bijna 850 miljoen. Door de afschaffing van onnodige regels en voorschriften wordt nog eens 100 miljoen euro bespaard.

Maatregelen voorbereid
Het kabinet heeft bovendien maatregelen voorbereid die kunnen leiden tot bijna een kwart minder administratieve lasten. Daarnaast kunnen de nalevingskosten de komende jaren met 350 miljoen euro dalen. Provincies en gemeenten hebben afgesproken dat ze vanaf 2012 ook de lokale administratieve lasten met 5 procent per jaar verminderen. ‘Er ligt al een duidelijk en goed uitvoerbaar pakket om de regeldruk een kwart verder te verlagen. Een schot voor open doel voor de komende jaren', aldus minister Verhagen. ‘De overheid moet de economie niet in de weg zitten. Dat versterkt het groeivermogen en levert inkomsten en banen op.'

Lagere regeldruk
De regeldruk wordt op verschillende manieren verlaagd. Enkele voorbeelden

  • Ondernemers die auto's en bestelbusjes verkopen kunnen hun producten sneller opleveren, omdat kentekenbewijzen sneller worden geleverd.
  • De loonadministratie wordt eenvoudiger, omdat alle overheidsorganisaties met eenzelfde loonbegrip gaan werken.
  • Eisen voor elektronische facturen worden versimpeld, zodat ondernemers vanuit hun administratie automatisch facturen aan de overheid kunnen versturen.
  • De btw-aangifte kan direct via de eigen computer automatisch naar de Belastingdienst worden gestuurd.
  • Zzp'ers kunnen in de toekomst met een internetmodule de VAR-verklaring invullen.
  • Ondernemers hoeven geen kilometerregistratie meer bij te houden van hun bestelauto.
Reageer op dit artikel