nieuws

Auditen met zorg en Audits van de toekomst

Geen categorie

Kluwer publiceert twee praktische boeken over auditen: Auditen met zorg en Audits van de toekomst.

Auditen met zorg – Leidraad interne audits
Was de eerste druk volledig gericht op de zorg, in deze tweede, herziene druk wordt alleen een (fictieve) zorgorganisatie als leidend voorbeeld genomen en wordt voortdurend de link gelegd naar andere soorten organisaties. Eerst bespreken de auteurs – werkzaam bij Q-Consult Bedrijfskundige Adviseurs – beknopt een aantal kwaliteitssystemen en de rol van de interne audits daarin. Vervolgens gaan ze in op het creëren van de juiste randvoorwaarden en het stap voor stap maken van een planning. Wanneer de planning rond is en gecommuniceerd is naar de auditees en auditoren, kunnen de audits worden uitgevoerd.

De uitvoering is te onderscheiden in drie fasen: voorbereiding, uitvoering en rapportage van de resultaten. Hierna moeten er verbetermaatregelen worden genomen, wat vraagt om bewaking van deze maatregelen. Tot slot krijgt u adviezen om het auditsysteem zelf verder te verbeteren.
Volgt u een interne training bij Q-Academy, dan ontvangt u dit boek als onderdeel van het lesmateriaal.

Het boek is verkrijgbaar in de Kluwershop.

Audits van de Toekomst – meer waarde halen uit audits

Dit boek laat u zien hoe u interne audits doorontwikkelt naar Audits van de Toekomst: geen ondergeschoven kindje, maar een optimaal werkend auditsysteem. Audits van de Toekomst leiden tot: 

– concrete en structurele verbeteringen

– een duidelijke positie in de organisatie
– een instrument dat stuurt op kwaliteitsverbetering als onderdeel van de bedrijfsvoering

– het stimuleren van kwaliteitsdenken en het werken vanuit de verbetergedachte. 


De auteurs – werkzaam bij Q-Consult Bedrijfskundige Adviseurs – beschrijven met veel praktische tips de vijf randvoorwaarden die nodig zijn om interne audits door te ontwikkelen naar Audits van de Toekomst: 

1. positionering van interne audits als strategisch instrument

2. inzet van de juiste auditmethodieken

3. optimalisatie van het proces van interne audits

4. juiste competenties en vaardigheden van auditoren
5. effectieve aansturing van het auditorenteam. 
 

Als u een interne audittraining bij Q-Academy volgt, dan ontvangt u dit boek als onderdeel van het lesmateriaal.

Ook dit boek is te bestellen via de kluwershop.

Auditen met zorg – Leidraad interne audits.
Elma Turlings en Yvonne Smits.
Kluwer
Tweede, herziene druk
ISBN 978 90 13 10585 8
99 blz.; EUR 26,00.
Audits van de Toekomst – meer waarde halen uit audits.
Luluk van de Water-Astro en Alice Mulder.
Kluwer
ISBN 978 90 13 10633 6
93 blz.; EUR 26,00


Reageer op dit artikel