nieuws

BDO brengt consequenties flexibilisering BV-recht in kaart

Geen categorie

BDO heeft de publicatie ‘Nieuw BV-recht: wat het voor u betekent' uitgebracht. Hierin wordt uitgelegd wat de consequenties zijn van de flexibilisering van het BV-recht. De Eerste Kamer nam dit wetsvoorstel op 12 juni aan. Direct daarna is bekend gemaakt dat het nieuw BV-recht per 1 oktober in werking zal treden. 

Het nieuwe BV-recht geeft veel wijzigingen. Deze betekenen allereerst een afschaffing van allerlei kapitaalbeschermingsregels. Daarnaast geven de wijzigingen ondernemers de ruimte hun onderneming meer naar eigen inzicht in te richten. De Flex BV biedt hiermee kansen voor alle ondernemers. In de publicatie van BDO komen de volgende zaken aan de orde:
– Geen kapitaaleisen meer
– Nieuwe voorschriften voor uitkeringen aan aandeelhouders
– Flexibel maatwerk voor interne verhoudingen
– Gevolgen voor de jaarrekening
– Fiscale aspecten

Reageer op dit artikel