nieuws

‘Belastingdienst moet bedrijven meer controleren’

Geen categorie

De Belastingdienst moet meer controles uitvoeren, met name bij bedrijven. Er moet verder steviger op wanbetalers worden gejaagd, ook als het om lagere bedragen gaat. Eventueel moeten er extra mensen worden aangenomen, zolang die hun eigen salaris maar ruimschoots terugverdienen. Dit zei staatssecretaris Frans Weekers gisteren tijdens het halfjaarlijkse overleg met de Tweede Kamer over de Belastingdienst, schrijft het Financieele Dagblad

Uit de dienst, en uit het vorige week gepubliceerde rapport van de commissie Stevens, komt naar voren dat er door de bezuinigingen en door een andere werkwijze minder gecontroleerd wordt. Bij particulieren wordt er niet gejaagd op belastingschulden kleiner dan € 1.500,- en bij bedrijven op schulden kleiner dan € 5.000,-. Het midden- en kleinbedrijf zou volgens een ruwe schatting enkele jaren geleden 6 procent te weinig belasting hebben betaald.

Belastingmoraal hooghouden
Weekers wil de belastingmoraal hoog houden en gaat die grenzen van €1.500,- en € 5.000,- schrappen. Er komen meer (ingehuurde) deurwaarders en meer steekproefsgewijze controles. De top van de Belastingdienst levert na de zomer een 'business plan' bij hem in om deze gerichte investeringen te kunnen doen. De oppositie was verheugd over deze toezegging. Ed Groot (PvdA): 'Dit is een belangrijke kanteling in het debat. Tot nu toe werd het gebagatelliseerd, maar nu hoor ik ook bij het kabinet zorgen over het aantal controles. Als er eenmaal aan de belastingmoraal wordt getornd, is het heel moeilijk die geest weer in de fles te krijgen.'

Reageer op dit artikel