nieuws

Betrek sociale partners bij hervorming arbeidsmarkt

Geen categorie

Vakbond CNV noemt '100.000 extra werklozen' een nachtmerrie. In een reactie op de doorrekening van het Lenteakkoord door het Centraal Planbureau herhaalt de bond de oproep sociale partners te betrekken bij de hervorming van de arbeidsmarkt.

'100.000 extra werklozen, dan hebben we het niet over magere jaren maar stevenen wij af op een sociale nachtmerrie,' aldus Jaap Smit, voorzitter van CNV Vakcentrale, in reactie op de doorrekening van het Lenteakkoord door het Centraal Planbureau. 'Nederland haalt in 2013 de 3%, maar de rekening die hiervoor door werknemers betaald moet worden is ontzettend hoog.' 
 
Smit: 'Het staat zwart op wit dat de voornemens uit het begrotingsakkoord; verhoging van de AOW, de uitholling van het ontslagrecht en de forenzentax niet bijdragen aan het vertrouwen van de burger niet zorgen voor groei en de koopkracht beperken.'
 
'Ik herhaal mijn oproep om sociale partners te betrekken bij de hervorming van de arbeidsmarkt,' stelt Smit, 'het CPB heeft becijferd dat de herziening van de ontslagbescherming in 2014 de werkloosheid doet toenemen'. 'Dat is op zijn minst opmerkelijk,' stelt Smit, 'want de motivatie voor de voorgestelde uitholling van het ontslagrecht is nu juist steeds dat dit de werkgelegenheid zou doen toenemen'.  'Het is onacceptabel dat de we ons zouden neerleggen bij de verwachte toename van de werkloosheid zoals uit de CPB cijfers duidelijk wordt. Ik roep het kabinet daarom op om samen met werkgevers en werknemers een beter en gedragen voorstel uit te werken. Een voorstel dat niet zorgt voor meer werklozen, maar voor meer werk en minder gebruik van de WW.'

'Het CPB geeft kille cijfers, zo zou de snelle verhoging van de aowleeftijd goed zijn voor de werkgelegenheid. Wij verwachten echter dat vele 45 plussers zonder perspectief van de arbeidsmarkt verdwijnen. Een trend die nu al zichtbaar is. Dat is wat mij betreft het probleem. De cijferaars van het CPB geven hier geen antwoord op, dat kan ik begrijpen, maar niet dat Den Haag dit probleem negeert' ,aldus Smit. 

Met een bezuiniging van ruim 12 miljard zijn koopkrachteffecten onvermijdelijk. 'Ik ben voor gezonde overheidsfinanciën maar laten we ons geen rad voor ogen draaien: ik wil het hebben over de echte gevolgen van de crisis, de gevolgen die mensen thuis ervaren, niet de papieren werkelijkheid van geraamde tekorten of gemiddelde koopkrachtplaatjes.'

Bron: CNV

Reageer op dit artikel