nieuws

Bijna 900 duizend mensen willen aan de slag

Geen categorie

Niet eerder in de afgelopen zes jaar wilden zo veel mensen aan de slag. In het eerste kwartaal van dit jaar wilden 883 duizend personen een baan van twaalf uur of meer per week.

Onbenut arbeidsaanbod
Deze groep wordt het onbenut arbeidsaanbod genoemd. 399 duizend van hen waren niet direct beschikbaar of niet direct op zoek. 484 van hen waren werklozen die wel binnen twee weken konden beginnen en actief op zoek waren naar werk.

Wel werkwillig, niet direct beschikbaar
In het eerste kwartaal van 2012 waren ruim 170 duizend werkwilligen niet direct beschikbaar voor een baan. Deze groep is relatief jong: zij bestaat voor ruim twee derde uit personen tussen 15 en 45 jaar. Bijna 230 duizend werkwilligen waren wel beschikbaar, maar hadden de afgelopen vier weken niet gezocht. Vooral wie tussen 55 en 65 jaar is, kan meestal wel direct beginnen maar zoekt minder vaak actief naar werk. Ouderen verwachten vaker weinig resultaat.

Meer vrouwen dan mannen
Er zijn twee keer zoveel vrouwen als mannen die willen werken, maar niet direct kunnen beginnen of niet actief zoeken. Met bijna 100 duizend zijn de samenwonende moeders de grootste groep. Verhoudingsgewijs komt niet direct kunnen beginnen vaak voor onder alleenstaande moeders. Drie op de tien alleenstaande moeders die willen werken lopen hier tegenaan. Van de samenwonende moeders is dat twee op de tien.

Bron: CBS

Reageer op dit artikel