nieuws

BOVAG werkt aan kredietunie voor leden

Geen categorie

BOVAG wil voor het eind van 2013 een pilot starten met een kredietunie, exclusief voor BOVAG-leden. Via zo'n kredietunie moeten ondernemers gemakkelijker aan krediet kunnen komen voor met name bedrijfsmiddelen. De verstrekkers van het krediet komen daarbij eveneens uit de branche.

Er zijn twee redenen voor BOVAG om te werken aan een coöperatieve kredietverlener. Ten eerste zijn banken de laatste tijd steeds terughoudender geworden met het verlenen van kredieten aan autobedrijven en andere BOVAG-leden. Ten tweede blijkt uit klachten van leden dat het veelal ontbreekt aan branchekennis bij de accountmanagers van de banken.

"Goede ervaringen in het buitenland"
BOVAG werkt samen met onder meer de brancheorganisatie van brood- en banketbakkerondernemers (NBOV) en een tweetal regionale partijen aan het opzetten van een pilot. Het is de bedoeling dat voor eind van het jaar drie of vier kredietunie-pilots gaan draaien. Robert Clement, directeur vermogen van BOVAG: ‘In het buitenland zijn hier goede ervaringen mee opgedaan, maar alles staat of valt natuurlijk met de bereidheid van de branche om in zichzelf te investeren. We hebben daar goede hoop op. In verband met de eisen van de Wet financieel toezicht zullen wij ons in eerste instantie in omvang beperken tot maximaal 2,5 miljoen aan kredietverlening.'

Coach
Bijzonder aan de kredietverlening via een branchecoöperatie is dat het krediet altijd vergezeld gaat van een coach, een deskundige die de branche snapt en naast de ondernemer gaat staan om zijn krediet verstandig in te zetten en te laten renderen. Clement: ‘We zijn van plan de kredietunie buiten de vereniging BOVAG te plaatsen. Met een externe kredietcommissie die de aanvragen beoordeelt. Het zou immers bedenkelijk zijn als BOVAG zelf betrokken zou zijn bij de beslissing welk lid wel en welk eventueel niet voor een krediet in aanmerking komt.'

(Bron: BOVAG)

Reageer op dit artikel