nieuws

Dalende werkgelegenheidsverwachtingen voor derde kwartaal

Geen categorie

De algemene werkgelegenheidsverwachting van Nederlandse werkgevers voor de periode juli tot en met september van dit jaar is licht pessimistisch. In de vandaag verschenen Arbeidsmarktbarometer van ManpowerGroup staat het netto werkgelegenheidscijfer op -1%.

Over de laatste kwartalen is er een geleidelijke verzwakking te zien in de bereidheid van werkgevers tot het aannemen van meer medewerkers. Vergeleken met het vorige kwartaal is het netto werkgelegenheidscijfer relatief stabiel. Vergeleken echter met hetzelfde kwartaal vorig jaar daalt het cijfer met 5 procentpunten.

'Na 8 kwartalen met een licht positieve tot neutrale werkgelegenheidsverwachting geeft het huidige cijfer aan dat de Nederlandse arbeidsmarkt onzekere zomermaanden tegemoet gaat', aldus Haiko van der Pol, woordvoerder van ManpowerGroup. 'Daarbij is het belangrijk te constateren dat ruim 90 procent van de geïnterviewde Nederlandse werkgevers aangeeft pas op de plaats te maken. Slechts een klein aantal werkgevers voorspelt een toename van het aantal medewerkers op de eigen vestiging. De grote meerderheid echter lijkt tevreden met het intact laten van het huidige personeelsbestand totdat de markt er positiever uit gaat zien. Kijken we op sectoraal en regionaal niveau, dan moeten we concluderen dat de meeste verwachtingen daar teleurstellend zijn. In alle vier de regio's en in vier van de negen industriële sectoren voorzien werkgevers een negatief netto werkgelegenheidscijfer. De data van de sector Productiebedrijven spannen daarbij de kroon. Het netto werkgelegenheids-cijfer van -10% is het laagste cijfer dat werkgevers in die sector rapporteren sinds Nederland in het derde kwartaal van 2003 ging deelnemen aan dit internationale onderzoek. De zwakke verwachtingen corresponderen met het beeld over de krimpende Nederlandse economie dat de cijfers van het CBS laten zien. Investeringen zowel als consumptie door huishoudens liepen dit jaar sterk terug en het consumentenvertrouwen bereikte een historisch dieptepunt.'

Dalende tendens sinds vorig kwartaal
Vergelijkingen met het vorige kwartaal laten een dalende tendens zien. Werkgevers in drie van de vier regio's voorspellen een zwakkere arbeidsmarkt dan voor Q2 2012. Uitzondering is de regio West; daar is de voor Q2 reeds fragiele verwachting van -1% onveranderd. Werkgevers in zes van de negen industriële sectoren rapporteren pessimistischer werkgelegenheidsverwachtingen dan drie maanden geleden. De meest opvallende daling is zichtbaar in de sector Transport, opslag & communicatie waar de werkgelegenheids-verwachting met 5 procentpunten verzwakt. In de sector Productiebedrijven is een daling met 4 procentpunten te constateren. Werkgevers in de sectoren Bouw en Groothandel, detailhandel & horeca rapporteren een verzwakking met 2 procentpunten.

Behoorlijk pessimistischer dan vorig jaar
Haiko van der Pol: 'De vergelijkingen met hetzelfde kwartaal vorig jaar onthullen een groter contrast. In de regio's zien we voor Nederlandse arbeidsmarktbegrippen behoorlijk grote verschillen. Zo rapporteren werkgevers in de regio Zuid een daling van 8 procentpunten en zien we voor de regio Oost een verschil van – 7 procentpunten. Werkgevers in sommige sectoren anticiperen nog grotere afnames. De opvallendste daarvan zijn de dalingen met 12 procentpunten in zowel de sector Productiebedrijven als in de sector Zakelijke dienstverlening. Deze werkgevers zijn somber gestemd over de korte termijn-productie-voorspellingen en over hun orderpositie. Dat beïnvloedt niet alleen het producentenvertrouwen maar ook de verwachtingen over de werkgelegenheid.'

Europa
Kansen voor werkzoekenden variëren in de ons omringende landen en zijn over het algemeen bescheiden. De werkgelegenheidsverwachtingen in België (+2%) en in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk (beide +1%) blijven matig. De Duitse arbeidsmarkt lijkt stoom af te gaan blazen na meer dan een jaar de dalende Europese trend te hebben weerstaan. Dat de economische crisis in Europa zijn tol eist op de arbeidsmarkt, laten de werkgelegenheids-verwachtingen zien van Griekenland (-13%) en Ierland en Spanje (beide -6%). Positiever gestemd over de werkgelegenheid in Q3 2012 zijn de werkgevers in Roemenië (+10%), Noorwegen (+8%) en Oostenrijk (+7%).

Internationaal
De research van ManpowerGroup laat wisselend positieve werkgelegenheidsverwachtingen zien in 33 van de 41 landen en gebiedsdelen die deelnemen. Werkgevers in India, Taiwan, Brazilië, Turkije en Singapore rapporteren de sterkste verwachtingen wereldwijd voor het derde kwartaal. In vergelijking met het tweede kwartaal zijn de werkgelegenheids-verwachtingen relatief stabiel of verbeterd in 32 arbeidsmarkten en zwakker in 16. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar zijn de vooruitzichten voor werkzoekenden slechter in 26 landen en gebiedsdelen en gelijk of beter in 19. De minst positieve voorspellingen wereldwijd komen van werkgevers in Griekenland, Ierland, Spanje, Italië en Hongarije.

In alle tien de landen van Noord- en Zuid-Amerika zijn de werkgelegenheidsverwachtingen positief. In zes daarvan zijn ze wel zwakker dan drie maanden geleden. Positiever is de vergelijking met vorig jaar: in zes landen rapporteren werkgevers relatief stabiele of verbeterde verwachtingen. In deze regio worden de meest positieve verwachtingen gerapporteerd door werkgevers in Brazilië, Panama en Peru, de minst positieve komen uit de Verenigde Staten en Argentinië. Overigens zijn de werkgelegenheidsverwachtingen voor de Verenigde Staten de beste sinds het derde kwartaal van 2008.

Netto werkgelegenheidscijfer
Het Manpower Arbeidsmarktbarometer-onderzoek (Manpower Employment Outlook Survey MEOS) wordt ieder kwartaal gehouden om te meten of werkgevers verwachten dat het aantal werknemers op hun vestiging in het volgende kwartaal toeneemt of afneemt. Het onderzoek loopt al 50 jaar en is een van de meest betrouwbare onderzoeken naar werkgelegenheidsactiviteit ter wereld. Aan alle deelnemende werkgevers wordt dezelfde vraag gesteld: "Hoe verwacht u dat de werkgelegenheid op uw vestiging zich ontwikkelt in de drie maanden tot en met september 2012 in vergelijking met het huidige kwartaal?" Het percentage werkgevers dat denkt in het volgende kwartaal de personele bezetting te reduceren wordt afgetrokken van het percentage werkgevers dat verwacht de personele bezetting uit te breiden. Het resultaat van deze berekening is het netto werkgelegenheids-cijfer.

De volgende Manpower Arbeidsmarktbarometer over de verwachtingen voor het vierde kwartaal van 2012 verschijnt op dinsdag 11 september 2012.

Over het onderzoek
Iedere drie maanden publiceert ManpowerGroup, mondiaal vooraanstaande aanbieder van innovatieve arbeidsmarktoplossingen, de Manpower Arbeidsmarktbarometer. Hierin worden de intenties van werkgevers gemeten om voor het volgende kwartaal hun personeels-bestand uit te breiden, ongewijzigd te laten of te reduceren. Het is het langstlopende, meest uitgebreide voorspellende werkgelegenheidsonderzoek ter wereld. In 41 landen en gebiedsdelen worden er meer dan 65.000 werkgevers voor ondervraagd. Het onderzoek dient als graadmeter voor trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en wordt regelmatig gebruikt voor de inflatierapporten van de Bank of England en voor de maandelijkse monitor van de Europese Commissie over de werkgelegenheidssituatie in Europa. De data van dit onafhankelijke ManpowerGroup onderzoek worden ook door tal van internationale financiële analisten en economen benut om te bepalen hoe de toekomst van de arbeidsmarkt eruitziet. Voor deze Arbeidsmarktbarometer zijn 750 Nederlandse werkgevers ondervraagd.

Bron: Persbericht ManpowerGroup

Reageer op dit artikel