nieuws

Debiteurenbeheer geen prioriteit bij mkb

Geen categorie

Ondanks dat mkb'ers in toenemende mate worden geconfronteerd met omzetdaling en verlies van inkomsten, kiezen ze in veel gevallen nog steeds niet voor een solide debiteurenbeheer. Dat blijkt uit online onderzoek van De Zaak in opdracht van Intrum Justitia.

Uit het onderzoek blijkt dat mkb'ers weinig schriftelijke herinneringen versturen wanneer niet betaald wordt. Tien procent van de ondervraagden geeft aan zelfs helemaal geen betalingsherinneringen te sturen. Twintig procent volstaat met één of twee herinneringen. Daarentegen wordt wel met meer discipline nagebeld naar klanten met openstaande facturen. Ruim driekwart van de ondernemers geeft aan dit structureel te doen.


Aantal te late betalingen gestegen
De ondervraagde ondernemers weten over het algemeen prima waarom hun klanten te laat betalen. ‘Hebben hun administratie niet op orde' en ‘verkeren zelf in financiële problemen' worden het meest gegeven als verklaring. Ook ‘opzettelijk te laat betalen' wordt vaak genoemd. Het aantal te late betalingen is als gevolg van de economische crisis alleen maar gestegen, geeft meer dan de helft van de ondervraagde ondernemers aan.

(Bron: De Zaak/Intrum Justitia)

Reageer op dit artikel