nieuws

Ecorys neemt inzetbaarheid onder de loep

Geen categorie

Onderzoeksinstituut Ecorys is een onderzoek gestart naar activiteiten op het gebied van participatie en duurzame inzetbaarheid van ouderen binnen bedrijven. Het ministerie van Sociale Zaken heeft opdracht gegeven tot het onderzoek.

Het vergroten van participatie en inzetbaarheid de ouder wordende werknemer vormt een belangrijke doelstelling van sociale partners en de overheid. Afspraken rondom duurzame inzetbaarheid kunnen worden vastgelegd in cao's of personeelsbeleid.

Het onderzoek van Ecorys zal zich specifiek richten op vitaliteit, scholing, mobiliteit, arbeidskosten en werkhervattingskansen voor oudere werknemers. De resultaten van het onderzoek worden in oktober 2013 verwacht.

Bron: Ecorys, 20 juni 2012

Reageer op dit artikel