nieuws

Europese Commissie: strenge aanpak belastingfraude en -ontduiking

Geen categorie

Minimumstraffen voor fiscale delicten, een grensoverschrijdend fiscaal identificatienummer, een charter voor de belastingplichtige in de EU en strengere gemeenschappelijke maatregelen tegen belastingparadijzen. Dit zijn enkele concrete ideeën die de Europese Commissie heeft gepresenteerd om de strijd tegen belastingfraude en -ontduiking in de EU aan te scherpen.

Algirdas Šemeta, Commissaris voor belastingen, douane-unie, audit en fraudebestrijding: ‘Laat het duidelijk zijn: belastingfraudeurs bestelen de gewone burger en roven de schatkist leeg. Als we een eerlijk en efficiënt belastingstelsel willen, moeten we deze praktijk met wortel en tak uitroeien. De politieke wil om de strijd op te voeren, is aanwezig. Nu moeten we nog de daad bij het woord voegen.'

Omvang schaduweconomie: 1/5 bbp
De omvang van de schaduweconomie wordt in de verschillende lidstaten gemiddeld op bijna een vijfde van het bbp geraamd, dat wil zeggen in totaal bijna 2 triljoen euro. Gelet op de globalisering van de economie en de technologische vooruitgang is het volgens de Commissie duidelijk dat aparte inspanningen van de lidstaten geen zoden aan de dijk zetten. De lidstaten moeten daarom zich toeleggen op een verbetering van hun bestuurlijke capaciteit om de belastingen te innen. De nationale autoriteiten moeten de naleving van de belastingwetgeving ook gemakkelijker maken, bijvoorbeeld via programma's voor vrijwillige verstrekking van informatie. EU-instrumenten zoals het éénloketsysteem en een eventuele fiscale portaalsite moeten ook een betere naleving in de hand werken.

EU-niveau
Maatregelen tegen belastingontduiking op Europees niveau hebben hun waarde al bewezen. Dankzij bijvoorbeeld de EU-spaarrenterichtlijn wisselen de lidstaten inlichtingen over niet-ingezeten belastingplichtigen uit voor een bedrag ter waarde van 20 miljard euro. De uitdaging bestaat er nu in deze samenwerking te verdiepen en de gemeenschappelijke instrumenten aan te scherpen. In dit verband is een akkoord tussen de lidstaten over de herziene spaarrenterichtlijn van wezenlijk belang.

Aanpak belastingparadijzen
Voorts zijn enkele nieuwe ideeën gepresenteerd, zoals een eventueel Europees grensoverschrijdend fiscaal identificatienummer, een snellere actiemechanisme voor btw-fraude en EU-minimumregels en -sancties voor fraude en ontduiking. Voor eind 2012 komt de Commissie ook met een aanpak voor belastingparadijzen komen, die deze goedschiks of kwaadschiks zullen moeten volgen, en met maatregelen tegen agressieve fiscale planning.

Actieplan
De Commissie presenteert voor het eind van het jaar een actieplan voor de bestrijding van belastingfraude en -ontduiking met specifieke maatregelen die snel in de praktijk kunnen worden omgezet. Daarnaast zal zij ook met een initiatief in verband met belastingparadijzen en agressieve fiscale planning komen.

Reageer op dit artikel