nieuws

Fiscus herziet standpunt ontslagvergoeding

Geen categorie

Als een werknemer vóór ontslag met zijn werkgever een ontslagvergoeding ineens is overeengekomen, kan de werknemer de ontslagvergoeding gebruiken voor een goudenhanddrukstamrecht. Dat stelt de kennisgroep pensioen (loonbelasting) van de Belastingdienst. Dit wijkt af van een eerder standpunt van de kennisgroep van november 2011.

De kennisgroep pensioen (loonbelasting) van de Belastingdienst heeft verder op de site http://www.belastingdienstpensioensite.nl/ drie vragen en antwoorden gepubliceerd. Twee gaan over goudenhanddrukstamrechten, één gaat over het begrip RVU. Ook is een nieuwe versie van de Handreiking gederfd of te derven loon verschenen.

Het gaat hierbij om de volgende zaken:

  • Verlofstuwmeren en regelingen voor vervroegde uittreding (RVU): bij de opname van een verlofstuwmeer zal geen sprake zijn van een RVU als het verlof niet speciaal is toegekend aan deze oudere werknemer met het oog op een vervroegde uitstroom van de werknemer en het totaal van het gespaarde verlof en het verlof van het lopende jaar de omvang van 50 maal de wekelijkse arbeidsduur niet te boven gaat.
  • Stamrecht bij door de rechter toegekende ontslagvergoeding: Als de kantonrechter een ontslagvergoeding vaststelt, blijft het mogelijk om een stamrecht te bedingen.
  • Handreiking gederfd of te derven loon: de handreiking gederfd of te derven loon is (opnieuw) aangepast. Nieuw in de Handreiking is het volgende. De vergoeding die de werkgever bij ontslag aan de werknemer betaalt omdat deze zich moet houden aan een non-concurrentiebeding, is in feite een schadevergoeding voor te derven loon. Deze vergoeding kan dan ook worden opgenomen in een stamrecht.

(Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden)

Reageer op dit artikel