nieuws

Groei AWBZ niet reeël ingeschat

Geen categorie

Het ministerie van Volksgezondheid (Vws) schat de groei van het aantal mensen dat van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) gebruik gaat maken, te rooskleurig in. Dit kan straks negatief uitpakken voor gemeenten, als delen van de Awbz aan gemeenten worden overgedragen. Het budget dat gemeenten krijgen, zal niet toereikend zijn. OverhevelingsbudgetTot deze conclusie komt […]

Het ministerie van Volksgezondheid (Vws) schat de groei van het aantal mensen dat van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) gebruik gaat maken, te rooskleurig in. Dit kan straks negatief uitpakken voor gemeenten, als delen van de Awbz aan gemeenten worden overgedragen. Het budget dat gemeenten krijgen, zal niet toereikend zijn.

Overhevelingsbudget
Tot deze conclusie komt de Algemene Rekenkamer in haar toets op de juiste toepassing van de rekenregel. Deze wordt gehanteerd bij de bepaling van het overhevelingsbudget voor de decentralisatie van de Awbz-begeleiding naar gemeenten. In de bestuursafspraken tussen het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is die rekenregel overeengekomen. Op verzoek van staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) en de VNG heeft de Algemene Rekenkamer getoetst of deze bij de vaststelling van het overhevelingsbudget conform afspraak is uitgevoerd.

Dynamiek zorgveld
Deels, concludeert de Algemene Rekenkamer, die tegelijkertijd beseft dat de toets is ingehaald door de politieke werkelijkheid. In de eind mei gepresenteerde voorjaarsnota van het kabinet staat immers dat de decentralisatie Awbz niet doorgaat. ‘De bevindingen blijven echter relevant', stelt woordvoerder Jurjen Bügel van de Algemene Rekenkamer. ‘We belichten de dynamiek in dit zorgveld. Onze bevindingen kunnen op een later moment worden benut.'

Reageer op dit artikel