nieuws

Het Nieuwe Werken binnen een gemeente

Geen categorie

Event Het Nieuwe Werken binnen een gemeente Huis van de Stad, Burg. Jamesplein 1, Gouda Donderdag 13 september 2012 van 9.30 – 17.00 uur, € 245,- ex btw Sinds enkele maanden werkt de gemeente Gouda in een gloednieuw Huis van de Stad net naast NS station Gouda, dat volledig is ingericht om “nieuw” te werken. De gemeente opent zijn indrukwekkende HNW pand voor collega ambtenaren en laat zien en horen wat er allemaal bij komt kijken. 9.15 Ontvangst/koffie 9.30 Opening door de gemeentesecretaris (Loes Bakker) 9.45 HNW: de hoofdlijnen (Loek van den Broek) • Het waarom achter HNW: de context • Wat is eigenlijk HNW en waar begin je? • Bricks, bytes and behaviour, de bouwstenen • Kan iedereen “Nieuw” gaan werken? • Worden klanten en medewerkers er beter van? 11.00 Pauze 11.15 De aanpak binnen de Gemeente Gouda (Michel Leenders, directeur Ruimtelijke Ontwikkeling Gouda) • Wat was de aanleiding voor het invoeren van HNW bij de gemeente Gouda? • Hoe verliep het invoeringstraject? • Hoe kregen we de mensen mee? • Wat is er bij mijzelf, bij mijn directie en in Gouda veranderd? 12.15 Rondleiding 12.45 Lunch 13.30 Wortell (Maarten van Noort, directeur Wortell automatisering) • Het waarom van HNW binnen Wortell: de visie • Hoe verliep de invoering en hoe krijg je mensen mee? • De rol van ICT in het HNW: SharePoint, Lync • Excursie in het pand van Wortell, de Lijndense R.K. kerk 14.30 Pauze 14.50 Herinrichting van de arbeidsvoorwaarden (Ruud Verberne) • Hoe zien binnen HNW heldere arbeidsvoorwaardelijke afspraken er uit? • Dichtgetimmerde afspraken versus een flexibele inrichting van arbeidsvoorwaarden? • De grootste drempels: de arbeidsovereenkomst, de Arbo wetgeving, verzekeringen en aansprakelijkheid • Een mogelijke inrichting van de beloning en de arbeidsvoorwaarden nieuwe stijl 15.45 De invoering van HNW en de veranderingen voor leidinggevenden (Loek van den Broek) • Hoe pakken organisaties de invoering aan? • Wat verandert er in de rol van de leidinggevende? • Hoe leg je resultaten vast? • Kun je nog terug? 17.00 Einde programma Zie ook onderstaande toelichting Toelichting op het programma De Gemeente Gouda wil graag haar kennis delen met collega ambtenaren. Zij opent het gloednieuwe en volledig op Het Nieuwe Werken ingerichte pand (open sinds juni ‘12) en laat zien en horen wat voor inspanningen zijn verricht om die omslag in denken en doen te realiseren. Medewerkers van de gemeente vertellen over hun ervaringen. Hun collega’s laten het nieuwe gebouw zien om een perfecte indruk te krijgen van wat zowel facilitair als bouwkundig nodig is om HNW werkbaar te maken. Maar ook sprekers van buiten de overheid die zelf werkzaam zijn in HNW organisaties delen hun ervaringen zowel vanuit de ICT optiek als vanuit de wijzigingen die er tussen de oren van medewerkers plaatsvinden. Bewust is ook gekozen voor mensen van buiten de overheid om over de eigen muren heen te kijken. Tenslotte heeft HNW een grote impact op de arbeidsvoorwaarden. Ook daar gaat aandacht naar uit. Michel Leenders is directeur Ruimtelijke Ontwikkeling van de Gemeente Gouda. Hij is kritisch positief over HNW. Positief als het gaat om de bijdrage van HNW aan een hogere productiviteit met verbonden medewerkers. Kritischer als het gaat om sturen op output. En soms ook zoekend naar bijvoorbeeld de balans tussen wat centraal en wat decentraal te regelen. Michel neemt de deelnemers mee in het waarom en de manier van invoeren van HNW in Gouda. Tegelijkertijd plaats hij vanuit eigen ervaring en met een eigen visie kanttekeningen bij HNW. Maarten van Noort is directeur van Wortell. Hij leidt een volgens HNW principes werkende organisatie met ruim 100 HNW consultants. Wortell is gevestigd in de tot kantoor verbouwde kerk (bij Schiphol). Echte samenwerking lukt niet in een virtuele organisatie. Daarom is gezocht naar een locatie om de ‘virtuele organisatie’ een fysiek ‘thuis’ te geven. In het kerkgebouw maakt men in plaats van een telefooncentrale volledig gebruik van de mogelijkheden van Unified Communications. Lync wordt gebruikt voor instant messaging, dus voor tekst chat, voice chat (telefoon) of video chat. Dat betekent dat iedereen, altijd en overal bereikbaar kan zijn. Post komt het pand niet meer in en wordt alleen digitaal afgeleverd. Maarten maakt deelnemers deelgenoot van hun proces met een zwaartepunt rond de automatisering. Ruud Verberne is specialist op het gebied van arbeidsrecht, arbeidsverhoudingen, beloning en arbeidsvoorwaarden (inclusief pensioenen!). Hij werkte ondermeer voor Van Lanschot bankiers, de voormalige Philips Huisartsendienst en buiten HR als beleidsadviseur bij de Provinciale Raad voor de Volkgezondheid. Daar was hij betrokken bij onder meer de regionalisatie en het aanbrengen van meer samenhang in de planning van de Brabantse gezondheidszorgvoorzieningen en de afbakening van verzorgingsgebieden van de psychiatrische ziekenhuizen. De laatste jaren richt hij zich meer op de inrichting van de arbeidsrelatie en de arbeidsvoorwaarden. Hij ontdekt elke dag meer dat onze arbeidswetgeving HNW redelijk in de weg staat. Loek van den Broek verkocht in 2009 zijn opleidingsinstituut om zijn passie rond HNW inhoud te geven. Hij bezocht meer dan 40 HNW organisaties en interviewde daar leidinggevenden en medewerkers. Zijn kennis en ervaring op HNW gebied heeft hij vastgelegd in honderden sheets, foto’s en video’s. Dat alles is verwerkt in presentaties die zowel over de bricks, de bytes, maar vooral over de gedragswijzigingen gaan. Hij is mede auteur van het boek ‘HNW: Hype of blijver?’ Hij adviseert organisaties op HNW gebied, zet stappenplannen uit en traint in HNW onderwerpen als ‘sturen op resultaten’ en ‘leidinggeven aan HNW’. Hij is organisator van en presentator op tientallen Events op dit gebied en verzorgt in-company presentaties Bewust is deze dag gekozen voor een lage prijs, zodat u de Events met meerdere deelnemers uit één organisatie kunt bezoeken. Aanmelden doet u ook op www.hrman.nl

Wanneer: 13-09-2012
Waar: Huis van de Stad, Gouda
Kosten: 245 ex btw en incl eten en drinken en een fantastisch boek over HNW
Organisatie: HR & Management
Meer informatie:
http://admin-pwnet.nl/app/uploads/2016/09/attachment-programma08112012.pdf
06 53 338 526

Reageer op dit artikel