nieuws

Informatiebulletin toetsingen bestuurders en commissarissen

Geen categorie

De AFM en DNB hebben gezamenlijk een informatiebulletin opgesteld over toetsingen. Dit is van belang voor bestuurders van financiële ondernemingen en personen die binnen die ondernemingen belast zijn met het toezicht op het beleid en algemene zaken.

De AFM en DNB toetsen personen die worden voorgedragen voor functies in de financiële sector op betrouwbaarheid en/of deskundigheid. In dit informatiebulletin wordt ingegaan op:
– Ontwikkelingen bij de toetsing van personen in de financiële sector;
– De Bestuurdersmonitor;  
– Observaties van AFM/DNB en verbeterpunten voor financiële ondernemingen bij het voordragen van kandidaten, die door de AFM/DNB moeten worden getoetst.

De Bestuurdersmonitor is een nieuw systeem voor het registreren van antecedenten van bestuurders en personen die belast zijn met het toezicht op het beleid en algemene zaken van een financiële onderneming (bijvoorbeeld leden van een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht).

Reageer op dit artikel