nieuws

Landelijke navolging nieuwe werkwijze GGZ Friesland

Geen categorie

GGZ Friesland presenteerde in de zomer van 2011 haar plannen om aangekondigde bezuinigingsmaatregelen van VWS het hoofd te kunnen bieden. Beddenreductie in combinatie met het bieden van meer thuisbehandeling was daarin één van de belangrijkste pijlers. Afgelopen maandag heeft minister Edith Schippers met de ggz-sector afgesproken dat het sluiten van bedden één van de bezuinigingsmaatregelen […]

GGZ Friesland presenteerde in de zomer van 2011 haar plannen om aangekondigde bezuinigingsmaatregelen van VWS het hoofd te kunnen bieden. Beddenreductie in combinatie met het bieden van meer thuisbehandeling was daarin één van de belangrijkste pijlers. Afgelopen maandag heeft minister Edith Schippers met de ggz-sector afgesproken dat het sluiten van bedden één van de bezuinigingsmaatregelen voor de komende jaren wordt. Daarmee lijkt er landelijk navolging te komen van de nieuwe werkwijze van GGZ Friesland.

Uitgangspunt van de afspraken tussen minister Schippers en de ggz-sector is dat passende zorg op de juiste plek wordt verleend. Er vindt een omslag plaats van klinisch naar ambulant, van tweedelijn naar eerstelijn en waar mogelijk zelfmanagement, zonder interventie van een hulpverlener. Andere onderwerpen zijn preventie en het investeren in kortere trajecten vanuit de basis-GGZ. Ook hierin heeft GGZ Friesland het afgelopen jaar al een flinke slag gemaakt door te starten met mentale zorg vanuit Denk.

Thuisbehandeling
GGZ Friesland heeft sinds de start van 2012 de meeste bedden op open afdelingen van klinieken gesloten. Tegelijkertijd zijn ambulante teams uitgebreid die intensieve behandeling en ondersteuning bij patiënten thuis bieden. Naast deze thuisbehandeling biedt GGZ Friesland dagbehandeling op een locatie zo dicht mogelijk in de buurt van de patiënt. Hierdoor kunnen patiënten zo veel mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen, wat het herstel ten goede komt.

Goedkopere mentale zorg
Om in een zo vroeg mogelijk stadium zorg te kunnen bieden, heeft GGZ Friesland Denk opgericht. Denk biedt zogenoemde anderhalfdelijns ggz, die kortdurende hulp en behandeling kan bieden aan mensen met beginnende psychische problematiek. Op deze manier kan eerder hulp worden geboden, waarmee met goed resultaat, tweedelijnszorg kan worden voorkomen.

Preventie
GGZ Friesland heeft daarnaast geïnvesteerd in apps, waarmee het zelfmanagement van mensen met psychische problemen wordt vergroot. MedAlert helpt ze bijvoorbeeld therapietrouw te zijn. Daarnaast kunnen mensen met mentale zorgen terecht op www.denk.nl. Dankzij informatie op deze site kunnen patiënten milde problemen bij zichzelf herkennen en met de tips aan zichzelf werken.

Reageer op dit artikel