nieuws

Lof der onaangepastheid

Geen categorie

Uit onderzoek blijkt dat bepaalde mensen met karaktertrekken die buiten de norm vallen ('buitenbeentjes') goed scoren in het bedrijfsleven.

Dyslexie onder entrepreneurs
Uit onderzoek van Julie Login (Cass Business School) onder entrepreneurs blijkt dat 35 procent naar eigen zeggen lijdt aan dyslexie. In de totale bevolking is dit 10 procent en onder managers 1 procent. Prominente dyslectici zijn de oprichters van Ford, General Electric, IBM en IKEA. En niet te vergeten Steve Jobs en Richard Branson. Als mogelijke verklaring wordt gegeven dat dyslectici al op jonge leeftijd leren te delegeren (of manipuleren, zo men wil) bijvoorbeeld door anderen het huiswerk te laten maken. Ze prefereren ook activiteiten die weinig formele kwalificaties, lezen of schrijven vereisen. 

Snel afgeleid
Er zijn ook studies verricht naar ADD (Attention Deficit Disorder). Hieruit blijkt dat mensen met deze aandachttekortstoornis statistisch gezien een zes maal grotere neiging hebben een eigen bedrijf te beginnen. Een bekende ADD-er is David Neeleman, oprichter van budgetvliegmaatschappij Jet Blue. "Door mijn ADD-brein kan ik slecht focussen en wil ik dingen almaar uitstellen, maar het geeft me ook heel veel creativiteit en de drang om risico's te nemen." Paul Orfalea, oprichter van Kinko's, die lijdt aan zowel dyslexie als ADD, zegt dat hij makkelijk verveelt raakt : 'dat is een prima motivator'.

Computerbranche
En wat te denken van een onderzoek van Simon Baron-Cohen van Cambridge University onder bewoners van Eindhoven. Volgens Cohen komt autisme onder kinderen uit deze stad twee tot vier maal zo vaak voor. Hij wijst erop dat Eindhoven een technologie-hub is met een zeer grote dichtheid kennisintensieve bedrijven. Mensen die hiervoor werken, hebben een specifieke genetische aanleg voor technologie, wat betekent dat hun kinderen deze predispositie ook hebben. Cohen toont ook aan dat studenten uit Cambridge die wiskunde, fysica of techniek studeren significant meer autistische familieleden hebben dan studenten die Engelse literatuur studeren. Deze  onderzoeksuitkomsten zijn in lijn met de ervaring van wervingsbureaus in de computerbranche, namelijk dat de eigenschappen die iemand tot een goede programmeur maken, lijken op de symptomen van het Syndroom van Asperger, een vorm van autisme.

Nader onderzoek is gewenst. Onderzoek over hoe buitenbeentjes, non-conformisten, individualisten en dissidenten erin slagen waarde toe te voegen. In Silicon Valley zeggen ze: It's cool to be a geek – het is cool om raar te zijn.

(Bron: The Economist).
Kijk ook op youtube.com/watch?v=fpNVNOA825g (George's story: ADHD and creativity) en leren.nl/cursus/management/besluiten-nemen/denkhoeden.html.

Reageer op dit artikel