nieuws

Management opnieuw uitvinden

Geen categorie

De roep om nieuwe paradigma's in de organisatiekunde wordt luider en luider. De website managementexchange.com is een verzamelplaats voor innoverende gezichtspunten en wil 'management opnieuw uitvinden voor de 21e eeuw'. 

MIX: inspirerende verhalen
Organisaties zijn menselijke maaksels, zegt Gary Hamel in een filmpje op de site. Ze zijn ontworpen voor het bereiken van doelen door mensen en middelen bij elkaar te brengen. Management is dus een sociale technologie, maar is die voorbereid op de eisen van de 21e eeuw? Te weinig, zo is steeds vaker te horen, en dat komt omdat veel van de huidige managementpraktijken de nadruk leggen op hiërarchie, control en efficiency – en dat is het probleem. De Management Innovation eXchange (MIX) op de site is bedoeld als online aanjager van de conversatie die nu overal ter wereld wordt gevoerd over de uitdagingen om de managementdiscipline van binnenuit te veranderen. Op de site staan veel inspirerende verhalen over nieuwe businessmodellen, alternatieve benaderingen van het waardebegrip, stijlen van leiderschap, manieren om mensen te motiveren etc.

Ashoka: social entrepreneurship
Neem bijvoorbeeld Ashoka, een non-profitorganisatie, die actief is in zeventig landen met als missie de citizen sector te faciliteren. Heel veel mensen in opkomende economieën hebben prima ideeën over verbetering van levensomstandigheden, onderwijs, landbouw, huisvesting of voor nieuwe producten en diensten om te voorzien in urgente maatschappelijke behoeften. Zo groot de entrepreneurial gedrevenheid is van deze sociale ondernemers, zo weinig hebben ze vaak de beschikking over de benodigde middelen en knowhow.

En dan komt Ashoka in beeld die individuen (al dan niet verenigd in citizen-sector organisaties) met hun grote kennis van lokale omstandigheden en hun uitgebreide netwerken laat samenwerken met private ondernemingen en non-gouvernementele organisaties om gezamenlijk maatschappelijke problemen op te lossen. Ashoka's filosofie van de Hybrid Value Chain heeft inmiddels veel aansprekende resultaten opgeleverd (zie Harvard Business Review van september 2010) in de vorm van nieuwe werkgelegenheid, economische groei en sociale verandering.
                                   
Kijk op managementexchange.com en ashoka.org.

Een goed gedocumenteerd boek over innoverende businessmodellen waarmee westerse ondernemingen in opkomende economieën kansen benutten is Young World Rising- how youth, technology and entrepreneurship are changing the world from the bottom up van Rob Salkowitz.

Reageer op dit artikel