nieuws

Niet-controleplichtige mkb’ers voeren toch accountantscontrole uit

Geen categorie

Voor veel bedrijven is een accountantscontrole door wetgeving verplicht gesteld. Hans Duits, die op 13 juni promoveert aan de UvA, onderzocht of er ook andere redenen zijn voor accountantscontrole. Zijn conclusie: tweederde van de mkb'ers voert een accountantscontrole uit terwijl ze niet-controleplichtig zijn.

Duits keen naar de factoren die de vraag naar accountantscontrole in een niet-wettelijke omgeving bepalen. Hij laat onder meer zien dat wanneer een aandeelhouder geen directe toegang heeft tot de financiële administratie van de onderneming, dit voor het management een belangrijke reden is om een (vrijwillige) accountantscontrole te laten uitvoeren. De relatie tussen de onderneming en de accountant, de omvang van het personeelsbestand van een bedrijf en eventuele vereisten uit hoofde van kredietverlening spelen ook een rol.

Toegevoegde waarde
Hoewel zij vanuit wetgeving niet meer controleplichtig zijn, geeft ongeveer tweederde van de onderzochte ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf aan alsnog een accountantscontrole te hebben laten uitvoeren. Een accountantscontrole heeft blijkbaar toegevoegde waarde voor deze ondernemingen, die verder gaat dan ‘slechts' het voldoen aan een wettelijke verplichting. De vraag is dan ook of een verdere verlichting van het huidige wettelijke controleregime voor een grotere groep ondernemingen aan de orde kan zijn.

Reageer op dit artikel