nieuws

NMT: nauwelijks sprake van kostenstijging bij tandartsen

Geen categorie

De resultaten van de afgelopen vijf maanden van het experiment vrije tarieven geven aan dat het experiment leidt tot betere mondzorg met meer keuze voor de patiënt. Komende donderdag bespreekt de vaste Kamercommissie van VWS de voortgang. De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) stelt dat transparantie en service zijn toegenomen. Er is nauwelijks […]

De resultaten van de afgelopen vijf maanden van het experiment vrije tarieven geven aan dat het experiment leidt tot betere mondzorg met meer keuze voor de patiënt. Komende donderdag bespreekt de vaste Kamercommissie van VWS de voortgang. De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) stelt dat transparantie en service zijn toegenomen. Er is nauwelijks sprake van kostenstijging. Pas als er sprake is van een flink volume aan behandelingen, waarschijnlijk aan het eind van 2012, kunnen er nadere conclusies worden getrokken.

Tandartsen zijn in opdracht van de NZa op een andere manier gaan declareren. De tarieven van de prestaties in 2012 zijn hierdoor onvergelijkbaar met de tarieven van de verrichtingen in 2011.

Langere openingstijden, garantie op kronen en bruggen
De NMT constateert dat er een grotere variatie in het aanbod is. Tandartspraktijken variëren in service (openingstijden, garantie op kronen en bruggen) en soorten behandelingen waardoor ook variatie in de gevraagde tarieven ontstaat. Dit is conform de doelstelling van het experiment.

Het is merkbaar dat het experiment de beroepsgroep positief stimuleert. De transparantie is enorm toegenomen. Het aantal praktijken met een website met relevante informatie voor de patiënten is bijvoorbeeld toegenomen van 17 procent in 2006 tot 87 procent in mei 2012. Ook blijkt de toegankelijkheid van tandartspraktijken verbeterd. Bijna 4000 tandartspraktijken in het hele land geven online aan dat ze nieuwe patiënten aannemen. Momenteel zijn de tandartspraktijken kwaliteitsinformatie aan het verzamelen om patiënten onder meer via Kies Beter.nl inzicht te geven in de kwaliteit en service die zij te bieden hebben.

De NMT heeft een contract ontwikkeld dat tandartsen en verzekeraars kunnen afsluiten voor de mondzorg voor de kwetsbare groepen in de basisverzekering. Dit om te garanderen dat de mondzorg voor deze patiënten honderd procent vergoed blijft.

Eerlijke kans
De NMT pleit voor rust en stabiliteit in de mondzorg. NMT-voorzitter Barnasconi: zegt hierover ‘De commotie die elke keer rondom dit experiment ontstaat, verstoort de ontwikkeling in de mondzorg. Tandartsen willen investeren, innoveren en werken aan verdere verbetering van de service. Dit vereist een stabiel klimaat. Ook patiënten hebben erg veel last van de onrust die steeds weer oplaai'

Reageer op dit artikel