nieuws

‘Ontslagvergoeding beperken tot kwart maandsalaris per dienstjaar’

Geen categorie

Als het aan het huidige kabinet ligt wordt het ontslagrecht eenvoudiger. Werkgevers kunnen straks werknemers zonder voorafgaande toets ontslaan, maar betalen wel de eerste periode van werkloosheid. Werknemers krijgen bij ontslag een financiële vergoeding van een kwart maandsalaris per dienstjaar. Deze vergoeding moet gebruikt worden voor scholing of voor het vinden van een nieuwe baan. […]

Als het aan het huidige kabinet ligt wordt het ontslagrecht eenvoudiger. Werkgevers kunnen straks werknemers zonder voorafgaande toets ontslaan, maar betalen wel de eerste periode van werkloosheid. Werknemers krijgen bij ontslag een financiële vergoeding van een kwart maandsalaris per dienstjaar. Deze vergoeding moet gebruikt worden voor scholing of voor het vinden van een nieuwe baan.

Het kabinet is akkoord gegaan met voorstellen van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de arbeidsmarkt te hervormen.
De voorstellen zijn een uitwerking van de afspraken over ontslag en WW uit het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie.

Minister Kamp ziet de voorstellen als een aanzet voor een brede discussie over de noodzakelijke  hervormingen van de arbeidsmarkt.

De voorstellen in hoofdlijnen:

Eén route
Er komt één route voor het ontslaan van werknemers. Het huidige stelsel kent twee verschillende ontslagroutes, via het UWV of via de rechter en is daarmee ingewikkeld en kan in gelijke situaties leiden tot ongelijke uitkomsten.
Straks mag een werkgever een werknemer ontslaan zonder toetsing vooraf. De opzegtermijn van werkgevers en werknemers om een contract te kunnen beëindigen, wordt voortaan twee maanden voor iedereen.
De werkgever moet het ontslag wel goed motiveren.
Ook moet een hoorprocedure worden gevolgd waarbij de werkgever het ontslag aankondigt en de werknemer hierop kan reageren.
Is de werknemer het niet eens met het ontslag, dan kan hij of zij naar de rechter stappen.

Werkgever betaalt eerste periode WW
De werkgever gaat de kosten dragen van de eerste periode werkloosheid van ontslagen werknemers met tijdelijke of vaste contracten, tot maximaal zes maanden.
De precieze vormgeving moet nog worden uitgewerkt. De extra kosten voor werkgevers worden gecompenseerd door lagere ontslagkosten. Dit motiveert werkgevers om werknemers te helpen bij het snel vinden van nieuw werk. De overheid bespaart door deze maatregel één miljard euro per jaar.

Transitiebudget voor scholing
Werknemers krijgen vanaf 2014 bij ontslag een zogenoemd ‘transitiebudget'. Dat bestaat uit een kwart maandsalaris per gewerkt jaar, met een maximum van een half jaarsalaris.
Op dit moment bepaalt de kantonrechter de ontslagvergoeding en die valt doorgaans hoger uit. Dat maakt het duur  voor werkgevers om mensen met een vast contract te ontslaan en houdt doorstroming van werknemers naar ander werk tegen.
Het transitiebudget komt in de plaats van de huidige ontslagvergoeding en geldt in beginsel voor zowel vaste als tijdelijke werknemers.

Reageer op dit artikel