nieuws

OSB gaat voor leden actieve rol spelen bij ziekteverzuim

Geen categorie

Een recordaantal leden was donderdag 14 juni bij de algemene ledenvergadering van werkgeversorganisatie OSB in Fort Voordorp in Groenekan. Hoofdonderwerp van behandeling was het tegengaan van ziekteverzuim. Daar gaat OSB voor haar leden een actieve rol in spelen. Hans Simons, voorzitter van de OSB, opende de vergadering. Hij vertelde dat de werkgeversorganisatie de CAO-onderhandelingen in […]

Een recordaantal leden was donderdag 14 juni bij de algemene ledenvergadering van werkgeversorganisatie OSB in Fort Voordorp in Groenekan. Hoofdonderwerp van behandeling was het tegengaan van ziekteverzuim. Daar gaat OSB voor haar leden een actieve rol in spelen.

Hans Simons, voorzitter van de OSB, opende de vergadering. Hij vertelde dat de werkgeversorganisatie de CAO-onderhandelingen in een commissie had geëvalueerd. "Daarbij kregen we complimenten voor het feit dat we de rug recht hebben gehouden. Leerpunt is dat we eerder met de vakbonden de agenda voor de onderhandelingen moeten bepalen." Vervolgens ging de bijeenkomst vooral over ziekteverzuim. Dat verzuim ligt volgens spreker Joost van den Wildenberg, HR Financials Group, gemiddeld in Nederland op 4,3 procent. "De overheid is zelf koploper met 5,6 procent. In de horeca is, opvallend genoeg, het ziekteverzuim het laagst."

Langdurig verzuim
Van den Wildenberg zag een toename van langdurig verzuim, vooral in achtereenvolgens de zorg, de schoonmaak en de logistiek. "Oorzaken daarvan zijn de vergrijzing, de verslechterde economie, vele reorganisaties en veranderingen in de samenleving die elkaar in snel tempo opvolgen." Volgens de expert is de overheid bezig dossiers op dit vlak de kant van de ondernemer op te schuiven. "Ook legt het UWV meer en meer de schadelast bij de werkgevers, waardoor de overheid alleen nog maar met controle en regelgeving bezig is." Een voorbeeld daarvan is het eigen risicodragerschap voor de Wet gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (WGA), de Werkeloosheidswet (WW) of de Ziektewet. Een werkgever die bijvoorbeeld eigenrisicodrager voor de WGA wordt, is niet langer afhankelijk van de inspanningen van het UWV. "Als eigenrisicodrager neem je de regie van de verzuimbegeleiding en re-integratie geheel in eigen hand", legde Van den Wildenberg uit.

Afspiegeling
De helft van de ondernemers in de zaal bleek al eigenrisicodrager. Dat is een afspiegeling van heel Nederland, waar de helft van de 350.000 werkgevers ook eigenrisicodrager is. Van den Wildenberg: "Ik verwacht dat het UWV zoveel mogelijk iedereen eigenrisicodrager wil maken. Ik denk zelfs dat het verplicht wordt." Aansluitend presenteerde Ton Christianen, bedrijfsadviseur van OSB, zijn nieuwe dienstverlening op het gebied van verzuim waar leden van kunnen gebruikmaken. De werkgeversorganisatie presenteerde een volgsysteem voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. "Daarmee kunt u de regie in eigen hand houden", aldus Christianen. "Minimaal twee keer per jaar kunt u met uw zieke medewerker in gesprek om te kijken hoe het ervoor staat." Verzekeraar De Amersfoortse legde een scherpe WGA-premie neer, omdat OSB-leden zelf hun medewerkers volgen. Waar UWV een premie hanteert van 0,48 procent van de loonsom, kunnen OSB-ondernemers hun medewerkers voor 0,29 procent van de loonsom onderbrengen in een WGA-verzekering.

Tot slot konden de OSB-leden kiezen uit zeven workshops. Die gingen over het OSB Keurmerk dat per 1 januari 2013 verplicht wordt voor de leden, over diverse onderwerpen rondom ziekteverzuim en over aanbestedingen. Uitsmijter van de bijeenkomst was Marcel Stevens die met entertainment van de bovenste plank kwam. Hij trekt met cabaret, presentatie en improvisatie volle zalen. 

Reageer op dit artikel