nieuws

Training norm ‘Business Continuïteit Management’

Geen categorie

Iedere organisatie kan geconfronteerd worden met incidenten die de operationele bedrijfsvoering in gevaar brengen. Met NEN-ISO 22301, de norm die 15 mei 2012 is gepubliceerd, kunnen organisaties met deze incidenten omgaan.

Deze norm is een praktisch hulpmiddel voor Business Continuïteit Management (BCM). Organisaties die met BCM werken, beschikken over een continuïteitsplan met praktische aanwijzingen. Dankzij BCM is er vanwege het regelmatig doen van analyses en oefeningen veel kennis aanwezig over processen en mitigerende maatregelen. Borging vindt plaats met behulp van de Plan-Do-Check-Act cyclus. Ook is BCM een kwaliteitssysteem waarmee men zich kan onderscheiden van de concurrentie.

In september organiseert NEN een training om NEN-ISO 22301 te integreren in de bedrijfsvoering. Voor meer informatie over de norm of de training kunt u zich wenden tot Jeannette Hofman, tel 015-269  01 07 of e-mail: security@nen.nl.

(bron: NEN).
Kijk ook op continuitycentral.com en risk-management.startkabel.nl.

 

Reageer op dit artikel