nieuws

Veranderingen in Bouwbesluit 2012

Geen categorie

In het Bouwbesluit 2012 is een groot aantal voorschriften veranderd, aangepast of aangevuld. Ook is het Gebruiksbesluit en de bouwverordening verder geïntegreerd in het Bouwbesluit. Meer eenvoud, minder voorschriften en meer uniformiteit, dat was de insteek van de wetgever. Het Bouwbesluit 2012 bevat een nieuwe systematiek voor brandveiligheidseisen. De regels voor de indeling in brandcompartimenten […]

In het Bouwbesluit 2012 is een groot aantal voorschriften veranderd, aangepast of aangevuld. Ook is het Gebruiksbesluit en de bouwverordening verder geïntegreerd in het Bouwbesluit. Meer eenvoud, minder voorschriften en meer uniformiteit, dat was de insteek van de wetgever.

Het Bouwbesluit 2012 bevat een nieuwe systematiek voor brandveiligheidseisen. De regels voor de indeling in brandcompartimenten zijn eenvoudiger geworden. Ook de systematiek van de eisen voor vluchten zijn sterk veranderd. Het niveau van deze eisen verandert overigens met de komst van het Bouwbesluit 2012 niet.

De gebruiksvoorschriften zijn eenvoudiger geworden. In het nieuwe Bouwbesluit worden de situaties waarbij een automatische doormelding naar de brandweer verplicht is, sterk verminderd. Ook zijn de criteria voor de bepaling of een brandmeldinstallatie nodig is vereenvoudigd. Verder is de uitleg van een aantal begrippen zoals kamergewijze verhuur en woonfuncties voor de zorg verbeterd.

Het aantal personen in een gebouw is nu voor het stellen van voorwaarden leidend geworden. Het niveau van eisen verandert niet meer sprongsgewijs met het veranderen van de bezettingsgraadklasse, maar de nieuwe eisen houden rekening met het werkelijk aantal personen dat in het gebouw of een gedeelte daarvan aanwezig zal zijn.

Het complete artikel ‘Bouwbesluit 2012. Veel veranderingen? Dat (b)lijkt mee te vallen' van René Hagen en Jans Weges is te lezen in Security Management nummer 6, juni 2012

  

Reageer op dit artikel