nieuws

‘Vraag naar accountants en controllers daalt sterk’

Geen categorie

De vraag naar financieel specialisten is in de eerste helft van 2012 wederom fors gekrompen. De krimp in print- en online vacatures bedraagt 24,6 procent ten opzichte van de eerste helft 2011. Dit blijkt uit de analyse ‘Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt 2e kwartaal 2012' van Erik Kolthof, competence director Finance bij Yacht.

Voor een deel is de daling toe te schrijven aan tegenvallende conjuncturele ontwikkelingen. De daling wordt versterkt doordat veel grote organisaties in Nederland hun finance functie hervormen of inmiddels hervormd hebben. Naar verwachting is de hierdoor veroorzaakte krimp structureel van aard. De vraag  naar financieel specialisten – zoals financial controllers en financial accountants –  krimpt sterker dan andere staffuncties als ICT, Marketing, Communicatie, Logistiek en Inkoop.

Forse krimp industrie
|
Alle sectoren laten een daling zien, waarbij de geringste daling van 9 procent is te zien in de sector financiële dienstverlening. Forse krimp is te zien in Industrie en Energie & Telecom, respectievelijk -40 procent en – 37 procent.

Hervormen financiële functie
Agility is volgens Yacht het toverwoord in de finance functie. Nadat de industriële sector de toon heeft gezet met ambitieuze programma's als Best in finance, Next finance of  Worldclass finance, zijn de Telecom & Energiesector snel gevolgd met het hervormen van de finance functie. Erik Kolthof: ‘We verwachten dat deze beweging doorzet bij middelgrote en grote organisaties in profit en non profit. Aangezien de gemiddelde doorlooptijd 1-3 jaar bedraagt, voorzie ik dat dit de vraag naar financieel specialisten de komende jaren structureel zal bepalen. Banen die hierbij verloren zijn gegaan, komen voorlopig niet meer terug. Die kunnen we beschouwen als verdampt.'

Sneller de juiste cijfers
Kostenreductie is niet de enige en voornaamste drijfveer voor de hervormingen. Kolthof: ‘Een betere, meer betrouwbare financiële administratie – waarin cijfers sneller beschikbaar komen en meer toegespitst worden op de primaire informatiebehoefte – vormen belangrijke uitgangspunten. Sneller de juiste cijfers draagt bij aan meer zekerheid over de actuele situatie, waardoor er beter ingespeeld kan worden op de snel veranderende wereld.'

Kosteneffecten
Kosteneffecten zijn er ook. ‘Reducties van 20 tot 40 procent – met name in de repetitieve accounting en reporting functies zoals debiteuren, crediteuren, grootboek en  betalingsverkeer – zijn geen uitzondering,' aldus Kolthof. ‘Centralisatie, standaardisatie, verdergaande automatisering, outsourcing en off-shoring dragen bij aan aanzienlijke personeels- en kostenreducties. De sterke terugval van het aantal vacatures voor financial controllers met 31 procent is mede aan deze ontwikkeling toe te schrijven.'

Goudhaantjes
Lichtpunten in de krimpende arbeidsmarkt voor financials zijn er ook. Auditors in de financiële sector, financieel specialisten met tussen de 2 en 10 jaar werkervaring en assistant en business controllers mogen zich tot de goudhaantjes rekenen. Kolthof: ‘Met name financieel specialisten die hun bedrijfseconomische kennis weten te combineren met deze competenties vormen het elitecorps van de organisatie.' Deze ontwikkeling is ook terug te zien in het aantal vacatures voor assistant- en business controllers. Vooral zij weten waarde toe te voegen aan de onderneming en de krimp ligt bij deze functies met 15 procent en -25 procent beduidend lager dan bij de financial controllers (-31 procent), finance managers (-37 procent) en business analysten (-38 procent). De vraag naar auditors groeide met 7 procent, met name door een toegenomen vraag vanuit de sector financiële dienstverlening.

Behoefte aan controle
Erik Kolthof: ‘Toenemende behoefte aan controle én een groeiende honger aan toezicht en audits van het management en toezichthouders lijken de meest logische verklaring. Ook de jongere garde met 2 tot 10 jaar werkervaring blijft een gewilde groep op de financiële arbeidsmarkt. Hun wendbaarheid, gecombineerd met relatief lage (loon)kosten, zorgt ervoor dat zij gekoesterd worden door hun huidige werkgevers en gewild zijn bij werkgevers die nieuw financieel talent aan boord willen halen.'

Reageer op dit artikel