nieuws

Vraag naar financial controllers daalt sterk

Geen categorie

De vraag naar financieel specialisten is in de eerste helft van 2012 wederom fors gekrompen. De krimp in print- en online vacatures bedraagt 24,6% ten opzichte van de eerste helft 2011. Voor een deel is dit toe te schrijven aan tegenvallende conjuncturele ontwikkelingen. Vooral de vraag naar controllers en accountants is sterk gedaald. Dit blijkt uit de analyse ‘Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt 2e kwartaal 2012' van Erik Kolthof, competence director Finance bij Yacht.

De daling van de vraag naar financieel specialisten wordt versterkt doordat veel grote organisaties in Nederland  hun finance functie hervormen of inmiddels hervormd hebben. Naar verwachting is de hierdoor veroorzaakte krimp structureel van aard. De vraag  naar financieel specialisten – zoals financial controllers en financial accountants –  krimpt sterker dan andere staffuncties als ICT, Marketing, Communicatie, Logistiek en Inkoop. Alle sectoren laten een daling zien, waarbij de geringste daling van 9% is te zien in de sector financiële dienstverlening. Forse krimp is te zien in Industrie en Energie & Telecom, respectievelijk -40% en – 37%.
 
Veel organisaties hervormen financiële functie

Agility  is volgens Yacht het toverwoord in de finance functie. Nadat de Industriële sector de toon heeft gezet met ambitieuze programma's als Best in finance, Next finance of  Worldclass finance, zijn de Telecom & Energiesector snel gevolgd met het hervormen van de finance functie. Erik Kolthof: ‘Met name grotere organisaties met een finance functie vanaf 100 fte lenen zich voor dergelijke, programmamatig aangepakte hervormingsprocessen. Maar ook organisaties met een finance functie vanaf 25 fte voeren dergelijke programma's door en de publieke sector toont grote interesse. We verwachten dat deze beweging doorzet bij middelgrote en grote organisaties in profit en non profit. Aangezien de gemiddelde doorlooptijd 1-3 jaar bedraagt, voorzie ik dat dit de vraag naar financieel specialisten de komende jaren structureel zal bepalen. Banen die hierbij verloren zijn gegaan, komen voorlopig niet meer terug. Die kunnen we beschouwen als verdampt.'
 
Sneller de juiste cijfers

Kostenreductie is niet de enige en voornaamste drijfveer voor de hervormingen. Kolthof: ‘Een betere, meer betrouwbare financiële administratie – waarin cijfers sneller beschikbaar komen en meer toegespitst worden op de primaire informatiebehoefte – vormen belangrijke uitgangspunten. Sneller de juiste cijfers draagt bij aan meer zekerheid over de actuele situatie, waardoor er beter ingespeeld kan worden op de snel veranderende wereld.' Kosteneffecten zijn er ook. ‘Reducties van 20 tot 40% – met name in de repetitieve accounting en reporting functies zoals debiteuren, crediteuren, grootboek en  betalingsverkeer – zijn geen uitzondering,' aldus Kolthof. ‘Centralisatie, standaardisatie, verdergaande automatisering, outsourcing en off-shoring dragen bij aan aanzienlijke personeels- en kostenreducties. De sterke terugval van het aantal vacatures voor financial controllers met 31% is mede aan deze ontwikkeling toe te schrijven.'
 
Goudhaantjes

Lichtpunten in de krimpende arbeidsmarkt voor financials zijn er ook. Auditors in de financiële sector, financieel specialisten met tussen de 2 en 10 jaar werkervaring en assistant en business controllers mogen zich tot de goudhaantjes rekenen. Kolthof: ‘Meer wendbaarheid vraagt om controllers die vooruit kunnen kijken. Integraal onderdeel van Best in finance-achtige programma's is het ontwikkelen van de persoonlijke competenties. Denk aan beïnvloedingsvermogen, sensitiviteit en impact. Met name financieel specialisten die hun bedrijfseconomische kennis weten te combineren met deze competenties vormen het elitecorps van de organisatie.' Deze ontwikkeling is ook terug te zien in het aantal vacatures voor assistant- en business controllers. Vooral zij weten waarde toe te voegen aan de onderneming en de krimp ligt bij deze functies met 15% en -25% beduidend lager dan bij de financial controllers (-31%), finance managers (-37%) en business analysten (-38%). De vraag naar auditors groeide met 7%, met name door een toegenomen vraag vanuit de sector financiële dienstverlening. Erik Kolthof: ‘Toenemende behoefte aan controle én een groeiende honger aan toezicht en audits van het management en toezichthouders lijken de meest logische verklaring. Ook de jongere garde met 2 tot 10 jaar werkervaring blijft een gewilde groep op de financiële arbeidsmarkt. Hun wendbaarheid, gecombineerd met relatief lage (loon)kosten, zorgt ervoor dat zij gekoesterd worden door hun huidige werkgevers en gewild zijn bij werkgevers die nieuw financieel talent aan boord willen halen.'

Reageer op dit artikel