nieuws

Vrouwelijke zzp’er verdient 40 procent minder dan man

Geen categorie

Vrouwelijke zelfstandigen zonder personeel hebben een aanzienlijk lager inkomen uit de eigen onderneming dan mannelijke. Zij werken ook vaker in minder betalende sectoren dan mannen. Anders dan bij de vrouwen speelt het opleidingsniveau bij de mannelijke zelfstandigen zonder personeel geen rol bij de hoogte van het inkomen. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In het eerste kwartaal van 2012 waren er bijna 750.000 zzp'ers: 265.000 vrouwen en 484.000 mannen. Bij zowel vrouwen als mannen is het aantal zelfstandigen zonder personeel sinds het begin van deze eeuw sterk toegenomen.
Inkomensverschil ook bij voltijders

Het mediane inkomen uit onderneming van een zzp'er kwam in 2010 uit op ruim 21.000 euro. Het inkomen van de vrouwen lag met 15.000 euro 40 procent lager dan dat van de mannen (26.000 euro). Het verschil is slechts voor een beperkt deel toe te schrijven aan het aantal gewerkte uren. Onder voltijds werkende zelfstandigen zonder personeel bedraagt het inkomensverschil nog steeds een derde.

Vrouwen werken in andere sectoren dan mannen
Behalve de gemiddelde arbeidsduur speelt bij het inkomensverschil ook mee dat vrouwelijke zelfstandigen zonder personeel vaker werkzaam zijn in minder betalende sectoren dan mannen. Zo werken vrouwen relatief vaak in de sector cultuur, recreatie en overige dienstverlening, terwijl mannen op hun beurt vaker in de bouw en de zakelijke dienstverlening actief zijn.
Opleiding niet altijd van belang

Bij zelfstandigen zonder personeel is er niet altijd een verband tussen het opleidingsniveau en hoogte van het inkomen uit de onderneming. Alleen bij hoogopgeleide vrouwen is over het algemeen sprake van een hoger inkomen ten opzichte van dat van lager opgeleide vrouwen. Bij de mannen ligt het inkomen bij alle opleidingsniveaus rond de 26.000 euro.

Bron: CBS

Reageer op dit artikel