nieuws

Weekers stuurt Wet uitwerking fiscale maatregelen naar Kamer

Geen categorie

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft gisteren de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 (UFM) naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin een groot aantal fiscale maatregelen uit het akkoord is opgenomen.

In het UFM-pakket wordt onder meer voorgesteld om het algemene btw-tarief per 1 oktober 2012 met 2 procentpunt te verhogen naar 21 procent. Van de budgettaire opbrengst van ruim 4 miljard euro, wordt komend jaar 1,5 miljard euro ingezet voor versterking van de koopkracht van in het bijzonder huishoudens met een laag inkomen. In 2014 en 2015 wordt de opbrengst uit de btw-verhoging gefaseerd teruggesluisd via de inkomsten- en loonbelasting.

Vergroeningspakket
Daarnaast wordt voorgesteld de overdrachtsbelasting structureel te verlagen naar 2 procent. Ook bevat het wetsvoorstel een vergroeningspakket, een aanpassing van de aftrek van deelnemingsrente, een wijziging van de alcohol- en tabaksaccijns en een verlaging van het btw-tarief voor kunsten naar 6 procent.

Andere wetsvoorstellen
De overige fiscale maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013, zoals de verdubbeling van de bankenbelasting en de aanscherping van het Witteveenkader, worden in andere wetsvoorstellen opgenomen. De fiscale maatregelen in het kader van de hervorming van de woningmarkt en het afschaffen van de onbelaste kilometervergoeding voor woon-werkverkeer, worden uitgewerkt in het pakket Belastingplan 2013, dat op Prinsjesdag wordt ingediend.

Reageer op dit artikel