nieuws

Welk vakantiewerk mag u jongeren laten doen?

Geen categorie

Jongeren mogen vanaf hun dertiende werken tijdens de schoolvakantie. Wat voor vakantiewerk zij mogen doen, hangt af van hun leeftijd. Hoe ouder iemand is, hoe meer soorten werk hij mag doen. Hier in vogelvlucht de belangrijkste dingen die u moet weten.

Jongeren van dertien of veertien jaar
Jongeren in de leeftijd van dertien of veertien jaar mogen nooit in een fabriek of met machines werken, maar wel onder toezicht klusjes doen of iemand helpen bij het werk. Voorbeelden van werk dat zij mogen doen:

 • helpen bij het verspreiden van folders en huis-aan-huisbladen
 • helpen in de huishouding bij een gezin
 • helpen bij licht werk op een (kinder)boerderij of een manege
 • helpen bij licht werk in een pretpark, camping of een speeltuin
 • helpen bij lichte werkzaamheden in de land- en tuinbouw, bijvoorbeeld groente en fruit plukken (maar niet als er pas is gespoten met bestrijdingsmiddelen)
 • helpen in een winkel, zoals helpen bij het inpakken en vakkenvullen (maar niet achter de kassa).

Werktijden en financiën
In vakanties mogen dertien- en veertienjarigen zeven uur per dag werken, maar nooit meer dan 35 uur per week en niet meer dan vijf dagen achter elkaar. Bij een werkdag van 4,5 uur of meer, hebben ze recht op een half uur pauze. Ze mogen niet werken vóór 07.00 uur, niet na 19.00 uur en niet op zondagen. Tussen twee werkdagen moeten minstens veertien uur rusttijd zitten. Per  jaar mogen zij niet meer dan vier weken vakantiewerk doen en maximaal drie weken achter elkaar.
Voor dertien- en veertienjarigen is er geen minimumloon, maar het bruto minimumloon voor vijftienjarigen is € 2,52 per uur.

Jongeren van vijftien jaar
Jongeren van vijftien jaar mogen al behoorlijk zelfstandig werken. Het werk moet wel licht zijn en ze mogen niet werken met of in de buurt van machines. Voorbeelden van werk dat zij mogen doen:

 • licht werk in een winkel (opruimen of klanten helpen, maar niet afrekenen of achter de kassa)
 • groente en fruit plukken (maar niet als er pas is gespoten met bestrijdingsmiddelen)
 • folders of huis-aan-huisbladen rondbrengen
 • avondkranten bezorgen
 • werken in een pretpark, museum, manege of camping
 • ochtendkranten bezorgen. Dit mag alleen in het geval van een speciale bezorgovereenkomst met de werkgever. Een van de ouders of verzorgers moet die overeenkomst ook ondertekenen. De zondagochtendkrant bezorgen mag, maar alleen als de zaterdag ervoor niet is gewerkt.

Werktijden en financiën
In vakanties mogen vijftienjarigen acht uur per dag werken, maar nooit meer dan 40 uur per week en niet meer dan vijf dagen achter elkaar. Bij een werkdag van 4,5 uur of meer, hebben ze recht op een half uur pauze. Ze mogen niet werken vóór 07.00 uur, niet na 19.00 uur en meestal ook niet op zondagen*. Tussen twee werkdagen moeten minstens twaalf uur rusttijd zitten. Per  jaar mogen zij niet meer dan zes weken vakantiewerk doen en maximaal vier weken achter elkaar.
Het bruto minimumloon voor vijftienjarigen is € 2,52 per uur (€ 100,80 bruto per hele week van 38 of 40 uur).
* Jongeren mogen op zondag werken als het in dat bedrijf voor iedereen gebruikelijk is. Er moet dan ook iets over ‘zondagarbeid' in de cao of het arbeidscontract staan. Ook moeten de ouders voor het werken op zondag hun toestemming op papier geven. En let op: als een vijftienjarige werkt op zondag, moet hij de zaterdag ervoor vrij zijn en hij mag nooit meer dan 11 zondagen in 16 weken werken. Jongeren van zestien jaar
Zestienjarigen mogen bijna alle soorten werk doen, zoals werken in fabrieken, achter de kassa zitten en serveren op een terras. Bij veel of gevaarlijk werk moet er wel een ouder iemand aanwezig zijn om te helpen en om in te grijpen als dat nodig is.
Voorbeelden van werk dat zij mogen doen als er een ouder, deskundig iemand bij aanwezig is:

 • werk met gevaarlijke machines (na mondelinge en schriftelijke instructie en uitleg over de risico's en met de benodigde hulpmiddelen, zoals beschermende handschoenen, bril, schoenen of een jas);
 • werk waarbij gevaar voor instorten is (bijvoorbeeld sloopwerk)
 • werk waarbij zij veel moeten tillen en sjouwen
 • werk in een silo, tank of bunker
 • in een slachterij werken
 • werk waarbij er gevaar is ergens vanaf te vallen
 • werk waarbij zij met stoffen werken die kunnen ontploffen
 • werk met sterke schoonmaakmiddelen.

Werktijden en financiën
Jongeren van zestien mogen in vakanties 9 uur werken, maar nooit meer dan 45 uur per week. Bij werkdagen van meer dan 4,5 uur, hebben zij recht op een half uur (of 2 kwartier) pauze. Per vier weken mogen zij maximaal 160 uur werken en bij zeven dagen achter elkaar werken, hebben zij recht op anderhalve dag vrij. Tussen twee werkdagen moet minstens twaalf uur rusttijd zitten en tussen 23.00 en 06.00 uur mogen zij niet werken.
Het bruto minimumloon voor zestienjarigen is € 115,95 per week van 38 of 40 uur (€ 2,90 per uur). NB Op zondag mogen zij werken als het in het bedrijf voor iedereen gebruikelijk is. Er moet dan ook iets over ‘zondagarbeid' in de cao of het arbeidscontract staan. Zij moeten in ieder geval 13 vrije zondagen per 52 weken hebben.

Informatie voor jongeren die vakantiewerk willen doen, staat in de brochure 'Vakantiewerk 2012' van het ministerie van SZW (met bedragen per 1 juli 2012).

Bron: AWVN.nl

Reageer op dit artikel