nieuws

‘Wereldwijd ruim 1.200 miljard dollar vast in werkkapitaal’

Geen categorie

De huidige economische situatie leidt er toe dat bedrijven moeilijk toegang krijgen tot financiering om te kunnen investeren. Uit onderzoek van Ernst & Young blijkt echter dat er nog altijd 1.200 miljard dollar wereldwijd onnodig vastzit bij de top 2.000 bedrijven. Door een reductie van het werkkapitaal zou dit geld ingezet kunnen worden voor investeringen die de economie zouden kunnen stimuleren.

Ondanks een bescheiden verbetering zit er bij de tweeduizend ondervraagde bedrijven nog altijd 1.200 miljard dollar aan cash onnodig in werkkapitaal vast. Dat komt overeen met bijna 7 procent van hun omzet. Danny Siemes van Ernst & Young, verantwoordelijk voor Working Capital Advisory Services: "Er zijn weliswaar tekenen van vertrouwen onder ondernemers wereldwijd, maar veel bedrijven en financiële instellingen zijn door de macro-economische onzekerheid in Europa voorzichtig op het punt van financiering en groei. De tijd is rijp voor bedrijven om hun werkkapitaalprestaties kritisch te bekijken en aan de hand van een effectieve strategie het surplus aan cash vrij te maken. Op die manier kunnen zij hun netto schulden verlagen, groei of bedrijfstransformatie financieren en zelfs rendement bieden aan de aandeelhouder."

Verschil Europa en VS
Het verschil in werkkapitaalprestaties tussen Europa en de VS is in 2011 toegenomen, terwijl Europa in 2009 en 2010 juist inliep op de VS. De werkkapitaalprestaties van bedrijven in Europa zijn in 2011 gestagneerd ten opzichte van 2010, terwijl ondernemingen in de VS juist een lichte verbetering (3 procent) lieten zien. Daarmee neemt de concurrentiepositie van Europese bedrijven af ten opzichte Amerikaanse bedrijven. De omvang van het werkkapitaal is in de VS opnieuw veel kleiner.

Nederlandse bedrijven positieve uitschieters
Binnen Europa blijken Nederlandse bedrijven het beter te doen op het gebied van werkkapitaalmanagement. Van de Nederlandse bedrijven in het onderzoek is de cash-to-cash-cycle in 2011 ten opzichte van 2010 zelfs met 14 procent afgenomen. Danny Siemes: "De verbetering is vooral het gevolg van een reductie in voorraden; het gewogen gemiddeld aantal dagen in voorraad is gedaald van 30 tot 27. Bedrijven in Nederland hebben het afgelopen jaar met name vooruitgang geboekt door meer aandacht te besteden aan het terugdringen van de voorraadniveaus.  Er is echter ook voor de Nederlandse bedrijven nog steeds ruimte voor verdere verbetering. In deze bedrijven zit vergeleken met de best presterende Nederlandse bedrijven in het onderzoek nog steeds ruim 20 miljard Euro aan werkkapitaal onnodig vast."

Vooruitzichten voor 2012
Het afgelopen jaar hebben Nederlandse bedrijven laten zien dat meer aandacht en focus op voorraadbeheer kan leiden tot een (in sommige gevallen zelfs aanzienlijke) reductie van het werkkapitaal. De nog relatief grote verschillen tussen betalingstermijnen van crediteuren van Nederlandse en andere Europese bedrijven laten zien dat er voor Nederlandse bedrijven nog veel winst te behalen is. Daarnaast tonen met name de prestaties van Amerikaanse bedrijven aan dat ook op het vlak van debiteuren er een verdere verbetering mogelijk moet zijn.

Reageer op dit artikel