nieuws

Werken leidt tot meer tevredenheid

Geen categorie

Wanneer mensen gaan werken worden worden ze meer tevreden met hun leven. En wanneer mensen met pensioen gaan zijn ze meer tevreden dan wanneer ze werkten. Arbeidsongeschikten zijn minder vaak tevreden, zowel in de jaren voordat zij arbeidsongeschikt werden als in de jaren daarna.

Onder mensen die aan het werk zijn gegaan nam het aantal tevredenen toe van 80 tot 85 procent. Dit werd gemeten in de periode 1998 tot 2009.

De toename van tevredenheid nadat mensen met pensioen gaan geldt vooral voor de eerste jaren na pensionering.

Minder tevreden met uitkering
Personen die arbeidsongeschikt zijn geworden, zijn beduidend minder vaak tevreden dan gemiddeld. Een aantal jaren voor de arbeidsongeschiktheid was 74 procent tevreden. In het jaar voordat zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering kregen daalde dat aandeel naar 56 procent. In de jaren daarna stijgt dit aandeel weer langzaam tot het niveau van voor ze arbeidsongeschikt waren.

Ook mensen die een werkloosheidsuitkering kregen zijn minder vaak tevreden dan gemiddeld, zowel in de jaren voordat zij een werkloosheidsuitkering kregen als in de jaren daarna.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Reageer op dit artikel