nieuws

Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht hamerstuk Eerste Kamer

Geen categorie

Het wetsvoorstel over de vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht wordt door de Eerste Kamer op 12 juni als hamerstuk afgedaan. Hierdoor blijft het mogelijk dat de wet met ingang van 1 juli in werking treedt.

Het wetsvoorstel wijzigt in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de regeling voor besloten vennootschappen (bv) met beperkte aansprakelijkheid waardoor het eenvoudiger wordt om een bv op te richten. Daarnaast wordt ook de geschillenregeling op een aantal punten verbeterd. Dit voorstel is, naast de herziening van de structuurregeling en de invoering van de personenvennootschappen de laatste wijziging in de modernisering van het ondernemingsrecht.

Reageer op dit artikel