nieuws

Wetsvoorstel verduidelijkt begrippen arbeidstijd en reistijd

Geen categorie

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kamp heeft onlangs een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij de begrippen ‘arbeidstijd' en ‘rusttijd' uitlegt. Deze begrippen in de Arbeidstijdenwet worden nu alsnog gedefinieerd. Aanleiding voor de wijziging is een uitspraak van de Raad van State in de zaak Mandemakers uit maart 2009.

 

In de zaak Mandemakers was een bestuurlijke boete opgelegd wegens overtredingen van arbeids- en rusttijdenbepalingen uit de Arbeidstijdenwet (Atw). Het was echter de vraag of de tijd die een werknemer nodig had om als monteur met de bedrijfsvrachtauto van huis naar de eerste klant te reizen (en van de laatste klant weer naar huis) als arbeidstijd moest worden gezien. Daarbij kwam naar voren dat de Atw geen definitie kent van het begrip ‘arbeidstijd'.

Werkgeversgezag
Voor het bepalen of reistijd arbeidstijd is, is vooral het element ‘onder gezag van de werkgever' van belang. Welke zeggenschap heeft de werkgever over de werkplek en welke bevoegdheid heeft hij om de werknemer aanwijzingen te geven over de manier waarop en waar hij zijn werkzaamheden moet uitoefenen?

Arbeidstijd of reistijd
Afhankelijk van deze omstandigheden kan er sprake zijn van arbeidstijd of niet. Zo wordt de reistijd van een werknemer die vanuit zijn huisadres door de werkgever op pad wordt gestuurd om op verschillende plaatsen arbeid te verrichten als arbeidstijd aangemerkt (denk aan een vertegenwoordiger). Het ligt anders als een winkelmedewerker drie dagen per week in een bepaald filiaal werkt en de twee andere dagen in een ander filiaal. Dan is de tijd die nodig is om elke dag bij het ene of bij het andere filiaal te komen reistijd. Het is namelijk reistijd die niet valt onder het werkgeversgezag en daarom is het geen arbeidstijd.

Afspraken maken geen verschil voor Atw
Deze wetwijziging gaat alleen maar om de vraag of reistijd kwalificeert als arbeidstijd voor toepassing van en controle op de Atw. De werkgever kan bijvoorbeeld met zijn werknemer hebben afgesproken om loon te betalen over reistijd, maar dit maakt voor de Atw geen verschil. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een werknemer ver van zijn arbeidsplaats woont en het woon-werkverkeer een lange tijd in beslag neemt. Dat deze reistijd door de werkgever geheel of gedeeltelijk als arbeidstijd wordt gekwalificeerd in het kader van de arbeidsvoorwaarden maakt nog niet dat er ook sprake is van arbeidstijd in de zin van de Atw.

Reageer op dit artikel