nieuws

Zorg laat besparingen liggen door onvoldoende inzicht in kosten

Geen categorie

Zorginstellingen in Nederland laten nog steeds  aanzienlijke besparingen liggen. Belangrijkste reden: onvoldoende inzicht in de directe en indirecte kosten die het gebruik van een product of dienst gedurende de levensduur met zich meebrengt. Dit blijkt uit recent onderzoek van inkoopcoöperatie Intrakoop onder 145 zorginstellingen en 26 leveranciers aan zorginstellingen in Nederland. Dit onderzoek is een […]

Zorginstellingen in Nederland laten nog steeds  aanzienlijke besparingen liggen. Belangrijkste reden: onvoldoende inzicht in de directe en indirecte kosten die het gebruik van een product of dienst gedurende de levensduur met zich meebrengt. Dit blijkt uit recent onderzoek van inkoopcoöperatie Intrakoop onder 145 zorginstellingen en 26 leveranciers aan zorginstellingen in Nederland.

Dit onderzoek is een vervolg op een onderzoek dat in het najaar van 2011 in België bij zorginstel-lingen en leveranciers is gehouden door de Vlerick Leuven Gent Management School. Met deze onderzoeken willen Intrakoop en Vlerick Management School inzicht krijgen in de mate waarin zorginstellingen het principe van TCO en leveranciers een Cost to Serve-benadering hanteren.

Total Cost of Ownership
Meest opmerkelijke conclusie uit het onderzoek is dat één op de tien ondervraagde zorginstellingen geen enkel gebruik maakt van een TCO-benadering. Algemeen wordt aanvaard dat Total Cost of Ownership de ‘best practice' is voor het hebben van inzicht in de directe en indirecte kosten van een product of dienst.

Volgens Frank Kaptein, directeur van Intrakoop is de geringe implementatie van TCO in de zorg opmerkelijk. ‘Juist in een tijd dat zorginstellingen elke euro drie keer moeten omdraaien, is het cruciaal dat ook de interne kosten volledig inzichtelijk zijn. Alleen dan kan een weloverwogen beslissing worden genomen over besparingen. Dit onderzoek toont aan dat bij de inkoop van middelen en diensten zorginstellingen doorgaans goed op de hoogte zijn van de aankoopprijs maar onvoldoende inzicht hebben in de indirecte kosten die de aanschaf en het gebruik van een product of een dienst met zich meebrengt gedurende de levensduur. Dat betekent dat zorginstellingen mogelijkheden laten liggen om besparingen te realiseren.'

Lees hier meer over het onderzoek.

Reageer op dit artikel