nieuws

ZZP’er in de zorgsector te weinig ondernemer om huidig economisch klimaat hoofd te bieden

Geen categorie

Zelfstandige interim managers en professionals beschikken weliswaar over voldoende competenties om van meerwaarde te zijn voor opdrachtgevers, maar ze zijn te weinig ondernemend om het huidige economische klimaat het hoofd te bieden. Zo ervaart 76 procent van de ondervraagde zelfstandige professionals een inkomensdaling. Die wordt grotendeels opgevangen door een beroep te doen op hun opgebouwde […]

Zelfstandige interim managers en professionals beschikken weliswaar over voldoende competenties om van meerwaarde te zijn voor opdrachtgevers, maar ze zijn te weinig ondernemend om het huidige economische klimaat het hoofd te bieden. Zo ervaart 76 procent van de ondervraagde zelfstandige professionals een inkomensdaling. Die wordt grotendeels opgevangen door een beroep te doen op hun opgebouwde reserves of door hun uitgaven te verminderen. Want een opvallend grote groep van de zelfstandigen (63 procent) heeft naast hun lopende opdracht geen additionele, betaalde activiteiten.

Dit en meer blijkt uit de Interim Index 2012, een periodiek onderzoek van Atos Interim Management en Nyenrode Business Universiteit naar de ontwikkelingen en veranderingen in de markt voor zelfstandige management professionals. In totaal deden dit jaar 734 respondenten mee aan het onderzoek, een record. Zij geven in ruime meerderheid aan dat de marktomstandigheden de komende tijd verslechteren. Slechts 17 procent van de respondenten in de zorgsector verwacht dat er een toename zal zijn van de vraag naar tijdelijke managers. In vergelijking met andere marktsegmenten valt bovendien op dat geen enkele respondent een stijging van meer dan 15 procent verwacht.

Pionieren versus competenties
Eén van de vragen in de Interim Index van dit jaar was de mate waarin zelfstandige professionals in staat zijn hun inkomensterugval te compenseren door te pionieren en hun ondernemerskwaliteiten aan te spreken. In dat opzicht, zo blijkt uit het onderzoek, hebben zelfstandige interim managers en professionals nog een inhaalslag te maken. Waar zij in het verleden konden vertrouwen op werk vanuit de bureaus waaraan ze waren verbonden, op relaties uit hun eigen netwerk en/of de aantrekkende markt, zijn deze ‘zekerheden' door de crisis flink onderuit gehaald. ‘Dat betekent dat zij zich, meer dan ooit, als ondernemers moeten opstellen en alles op alles stellen om aan nieuwe opdrachten te komen', stelt Piet Hein de Sonnaville, directeur van Atos Interim Management.

In de zorg steken interim managers wekelijks 7 uur in de werving van nieuwe opdrachtgevers, wat overeenkomt met het landelijk gemiddelde. Dit is duidelijk meer dan een half jaar geleden, toen hieraan 4,3 uur werd besteed. Weliswaar neemt de tijd die wordt besteed aan acquisitie toe met gemiddeld zeven uur per week, ‘maar dat is volgens ons ontoereikend in de huidige, zware markt', aldus De Sonnaville. ‘Zware ZZP'ers vertrouwen nog te vaak op hun vakmanschap, hun competenties of ze investeren in aanvullende kennis. Ze moeten meer pionieren, nieuwe wegen inslaan en hun ondernemerschap actief ontplooien om succesvol te blijven. Interim managers in de zorg hebben overigens – met 46 procent van de respondenten – vaker dan het gemiddelde van 37 procent een andere betaalde activiteit.' Overigens vindt 84 procent van de respondenten dat ze over de juiste vaardigheden beschikken voor zelfstandig ondernemerschap. 34 procent van hen meent hierin zelfs ‘zeer goed' te zijn. ‘Hierin constateert men een discrepantie tussen beleving en werkelijkheid en dat is zorgwekkend.'

Belang van social media
Jongere zelfstandige professionals (<35 jaar) blijken beter in staat zichzelf te profileren, vooral via social media, dan oudere interim professionals. Zij gebruiken met name LinkedIn om zichzelf te promoten of meer te weten te komen over potentiële opdrachtgevers. Uit de Interim Index blijkt dat zelfstandigen met meer dan 300 LinkedIn-connecties succesvoller zijn in het vergaren van nieuwe opdrachten dan collega's die minder relaties hebben.

De Interim Index 2012 is te downloaden vanaf de website van Atos Interim Management: www.atosinterimmanagement.nl

Reageer op dit artikel