nieuws

Aanlevering behandelresultaat GGZ blijft achter

Geen categorie

Het aanleverpercentage van uitkomstmetingen door lid-instellingen van GGZ Nederland blijft ver achter bij de afspraken tussen GGZ Nederland en ZN. Er is over 2011 van ongeveer 1,5 procent van de behandelingen informatie over effectiviteit toegankelijk voor zorgverzekeraars. De afspraak in een bestuurlijk akkoord van 2010 tussen GGZ Nederland en ZN was dat GGZ-zorgaanbieders over 20 […]

Het aanleverpercentage van uitkomstmetingen door lid-instellingen van GGZ Nederland blijft ver achter bij de afspraken tussen GGZ Nederland en ZN. Er is over 2011 van ongeveer 1,5 procent van de behandelingen informatie over effectiviteit toegankelijk voor zorgverzekeraars. De afspraak in een bestuurlijk akkoord van 2010 tussen GGZ Nederland en ZN was dat GGZ-zorgaanbieders over 20 procent van de behandelingen informatie zouden aanleveren.

ZN vindt het lage percentage over 2011 verontrustend omdat het inzichtelijk maken van de resultaten van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) een belangrijke randvoorwaarde is voor de invoering van prestatiebekostiging in de GGZ. Bovendien zien zorgverzekeraars het inzichtelijk maken van de toegevoegde waarde voor de GGZ als de meest duurzame reactie op de huidige politieke context van bezuinigingen in de zorg.

In belang van betaalbaarheid zorg
GGZ Nederland en ZN hebben in het bestuurlijk akkoord met elkaar afgesproken om voluit in te zetten op het systematisch meten van het behandelresultaat in de GGZ, de zogenaamde Routine Outcome Monitoring (ROM). Alleen als GGZ-zorgaanbieders voldoende uitkomstgegevens aanleveren, kunnen partijen met elkaar stappen zetten om te leren van verschillen in uitkomsten en hoe ze de verschillen moeten interpreteren. Dat is in het belang van de patiënt en van de betaalbaarheid van de zorg. De resultaten uit 2011 tonen aan dat de GGZ-sector aan zet is. Zorgverzekeraars blijven dit proces ondersteunen.

Reageer op dit artikel